Comunicate

30.10.2020 - Solicitare pentru titlul de specialist de clasă și majorarea salarială corespunzătoare, asemenea celorlalte instituții din familia noastră ocupațională, care deja acordă acest drept

30.10.2020 - Solicitare pentru titlul de specialist de clasă și majorarea salarială corespunzătoare, asemenea celorlalte instituții din familia noastră ocupațională, care deja acordă acest drept

Ex. unic

Nr.205/30.10.2020

Se transmite prin fax/e-mail

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Marcel VELA – MINISTRU

Prin prezenta, în calitate de Federație sindicală cu reprezentativitate juridică legală în domeniul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, vă reînvederăm faptul că, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne nu se acordă titlul de specialist de clasă/domeniu funcțional și, în consecință, personalul nu beneficiază de majorarea salariului de funcție/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1, așa cum prevede legea.

Din corespondența scrisă, purtată de către organizația noastră, în cursul anului curent, cu celelalte structuri din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (MApN, STS, SPP, SRI), a reieșit faptul că la nivelul acestora au fost puse în aplicare prevederile legale, iar angajații beneficiază de drepturile cuvenite.

De asemenea, în adresa primită de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale (atașată în copie), se precizează faptul că ordonatorul principal de credite trebuie să prevadă în buget sumele necesare și să emită ordin în acest sens.

Având în vedere că problematica în cauză privește interesele membrilor noștri de sindicat, vă solicităm să dispuneți măsurile legale, conform competențelor dumneavoastră, pentru aplicarea art. 28 din Anexa VI la Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv pentru acordarea titlului de specialist de clasă, asemenea celorlalte instituții din familia noastră ocupațională, respectiv includerea în bugetul de stat pentru anul 2021 a sumelor aferente. 

În context, apreciem că solicitarea noastră este susținută de riscurile profesionale, inclusiv de cele impuse de pandemia de Covid-19, specifice stării stării de alertă, care impun ca personalul MAI să se afle în prima linie, non-stop, de programul de lucru suprasolicitant din această perioadă etc.

 

Cu stimă,

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - FSNPPC

Parteneri SNPPC: