Comunicate

30.10.2020 - Solicitare pentru titlul de specialist de clasă și majorarea salarială corespunzătoare, asemenea celorlalte instituții din familia noastră ocupațională, care deja acordă acest drept

30.10.2020 - Solicitare pentru titlul de specialist de clasă și majorarea salarială corespunzătoare, asemenea celorlalte instituții din familia noastră ocupațională, care deja acordă acest drept

Ex. unic

Nr.205/30.10.2020

Se transmite prin fax/e-mail

Către,

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Domnului Marcel VELA – MINISTRU

Prin prezenta, în calitate de FederaÈ›ie sindicală cu reprezentativitate juridică legală în domeniul sectorului de activitate ,,Ordine publică”, vă reînvederăm faptul că, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne nu se acordă titlul de specialist de clasă/domeniu funcÈ›ional È™i, în consecință, personalul nu beneficiază de majorarea salariului de funcÈ›ie/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1, aÈ™a cum prevede legea.

Din corespondenÈ›a scrisă, purtată de către organizaÈ›ia noastră, în cursul anului curent, cu celelalte structuri din familia ocupaÈ›ională Apărare, Ordine Publică È™i Securitate NaÈ›ională (MApN, STS, SPP, SRI), a reieÈ™it faptul că la nivelul acestora au fost puse în aplicare prevederile legale, iar angajaÈ›ii beneficiază de drepturile cuvenite.

De asemenea, în adresa primită de la Ministerul Muncii È™i ProtecÈ›iei Sociale (ataÈ™ată în copie), se precizează faptul că ordonatorul principal de credite trebuie să prevadă în buget sumele necesare È™i să emită ordin în acest sens.

Având în vedere că problematica în cauză priveÈ™te interesele membrilor noÈ™tri de sindicat, vă solicităm să dispuneÈ›i măsurile legale, conform competenÈ›elor dumneavoastră, pentru aplicarea art. 28 din Anexa VI la Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, respectiv pentru acordarea titlului de specialist de clasă, asemenea celorlalte instituÈ›ii din familia noastră ocupaÈ›ională, respectiv includerea în bugetul de stat pentru anul 2021 a sumelor aferente. 

În context, apreciem că solicitarea noastră este susÈ›inută de riscurile profesionale, inclusiv de cele impuse de pandemia de Covid-19, specifice stării stării de alertă, care impun ca personalul MAI să se afle în prima linie, non-stop, de programul de lucru suprasolicitant din această perioadă etc.

 

Cu stimă,

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - FSNPPC

Parteneri SNPPC: