Comunicate

31.08.2022 - Solicitare SNPPC privind prorogarea termenului prevăzut pentru acordarea sumelor aferente normei de echipare, până la distribuirea către beneficiari a noilor uniforme

31.08.2022 - Solicitare SNPPC privind prorogarea termenului prevăzut pentru acordarea  sumelor aferente normei de echipare, până la  distribuirea către beneficiari a noilor uniforme

FSNPPC - Nr  146/30.08.2022                                                      

 

               Către,

  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

- Domnului Lucian-Nicolae BODE, ministru

 În calitate de Federație sindicală reprezentativă la nivelul MAI, membră a Comisiei paritare pentru dialog social, urmare colaborării anterioare privind elaborarea ,,HG nr. 985/2021, pentru modificarea şi completarea HG nr. 1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti”, precum și a ,,OMAI nr. 183 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție (...),

vă solicităm prorogarea termenului prevăzut pentru acordarea lunară a sumelor aferente normei anuale de echipare, până la finalizarea procedurilor de achiziție și de distribuire către beneficiari a noilor uniforme.

Considerăm că demersul legislativ în cauză este imperios necesar, în contextul apariției ,,OUG nr. 115/26 august 2022 pentru completarea art. I din OUG nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare (...)”, în urma căreia angajații MAI, care nu sunt salarizați la nivelul complet al grilelor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, vor primi doar ¼ din restanța salarială aferentă anilor 2021-2022.

Este evident că, prin sistarea plății aferente normei de echipare, venitul lunar efectiv se va diminua, ceea ce va avea consecințe negative asupra nivelului de trai al familiilor polițiștilor, militarilor și personalului contractual din MAI.

Așteptăm răspunsul dumneavoastră, CU CELERITATE, la adresa de e-mail din antet.

 

PREȘEDINTELE BIROULUI EXECUTIV FSNPPC

Vasile ZELCA

Parteneri SNPPC: