31.10.2018 - Interpelare adresata Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, pe tema pensiilor militare de stat

31.10.2018 - Interpelare adresata Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, pe tema pensiilor militare de stat

Comunicate

                   FSNPPC / Nr. 155 din 31.10.2018

          Către,

                  CAMERA DEPUTAŢILOR

Domnului deputat Dorel Gheorghe CĂPRAR,

Preşedintele Comisiei de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională

         

               Domnule Preşedinte,

               În referire la răspunsul dumneavoastră (ataşat în copie), adresat Federaţiei noastre, ca urmare a scrisorii FSNPPC nr. 139/3 din 10.09.2018, facem următoarele precizări:

               - în scrisoarea noastră, vă adresam rugămintea de a susţine, la nivel parlamentar, amendamentele la art. 40 din OUG nr. 57/2015 în forma votată de Senatul României, în sesiunea din luna martie 2016 (Pl-x nr. 82/2016), simultan cu respingerea, în Parlament, a OUG nr. 59/2017, ale cărei efecte au produs nemulţumire, atât în rândurile cadrelor militare active/funcţionarilor publici cu statut special, cât şi ale militarilor/poliţiştilor în rezervă sau retragere;

               - răspunsul dumneavoastră face trimitere, încă din primul paragraf, la PL-x nr. 310/2017 (respectiv OUG nr. 59/2017), ceea ce considerăm că este rezultatul unei neînţelegeri a obiectului adresei noastre;

               - de asemenea, în paragraful nr. 2 faceti referire la proiectul noii legi privind sistemul public de pensii, lansat în dezbatere publică, în august a.c., de către Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, despre care afirmaţi (cităm din răspunsul dvs.): ,,act normativ care va avea caracter integrator în ceea ce priveşte toate categoriile de pensii”.

               - proiectul legislativ sus-menţionat, aşa cum este afişat pe site-ul instituţiei, nu face nicio referire la familia ocupaţională bugetară ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională” şi nici nu are prevederi care ar urma să abroge Legea pensiilor militare de stat în vigoare, fapt pentru care suntem intrigaţi de afirmaţia pe care am citat-o anterior.

               În consecinţă, respectuos vă adresăm rugămintea de a reveni cu clarificări în ceea ce priveşte obiectul petiţiei noastre din data de 10.09.2018 şi de a ne explicita afirmaţia din răspunsul dvs. referitoare la ,,caracterul integrator” al noii legi privind sistemul public de pensii.

             Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru un dialog real şi eficient, care să aibe ca finalitate clarificarea intenţiilor legiuitorului în ceea ce priveşte drepturile la pensie ale personalului în activitate, în rezervă şi în retragere din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională.

                        Cu stimă,

 

PREŞEDINTE FSNPPC

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: