31 iulie 2018 - Întâlnire cu agenţii repartizaţi la Brigada de Poliţie Rutieră Bucureşti

31 iulie 2018 - Întâlnire cu agenţii repartizaţi la Brigada de Poliţie Rutieră Bucureşti

Comunicate

 

În cursul zilei de astăzi, 31 iulie 2018, preşedintele SNPPC, Dumitru Coarnă, şi vicepreşedintele Mihai Zlat s-au întâlnit cu cei mai tineri membrii ai Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti - Promoţia 2018, care au fost repartizaţi ieri la această unitate şi au optat, aproape în totalitate, pentru înscrierea în organizaţia noastră sindicală.

Preşedintele SNPPC a insistat asupra necesităţii cunoaşterii, de către tinerii agenţi de poliţie, a tuturor drepturilor profesionale, sociale şi economico-finaciare pe care le au în calitate de funcţionari publici cu statut special în cadrul MAI, între care au fost amintite:

- decontarea cheltuielior aferente transportului de la şcoală la domiciliu şi de la domiciliu la unitatea repartizată;

- încadrarea pe funcţie, coeficientul salarial, sporurile permanente sau pe bază de pontaj, indemnizaţiile, majorările şi alte drepturi financiare aferente calităţii de poliţist şi atribuţiilor de serviciu;

- indemnizaţia de instalare;

- decontarea cheltuielilor aferente transportului la/de la locul de muncă, în baza normelor de reglementare;

- norma de hrană, norma de echipare şi norma 12 b - dacă fişa postului prevede atribuţiile aferente acestui drept;

- indemnizația lunară de 50% din salariul de bază al polițistului, care poate fi acordată, în anumite condiţii, soțului/soției;

- repartizarea unui spaţiu locativ din fondul unităţii sau, după caz, compensarea chiriei.

Li s-a reamintit că, înainte de a semna fişa postului, pot solicita sprijinul liderului teritorial SNPPC, pentru a înţelege pe deplin terminologia şi complexitatea sarcinilor profesionale, iar după absolvirea tutelei şi definitivarea în profesie, au dreptul la promovarea în funcţie.

 

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: