Comunicate

7 APRILIE – ZIUA INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

7 APRILIE – ZIUA INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

7 APRILIE – ZIUA INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU IMIGRĂRI

Semnificaţia deosebită a acestei zile, în contextul imigraţiei, este conferită de promulgarea primului act normativ, acum 140 de ani, act care reglementa regimul străinilor din România: „Legea asupra streinilor“, care apărea la data de 07.04.1881, după ce a fost promulgată de către Regele Carol I.

În cele șapte articole, legea reglementa modalitatea în care străinul putea fi constrâns de a se depărta din locul în care se află, de a locui într-un anumit loc sau chiar de a părăsi țara, termenul în care străinul va trebui să “execute ordinul de espulsiune sau de schimbare a reședinței”, timpul cât va avea dreptul să se “popréscă în fiecare localitate, până la frontieră”, conducerea afară din ”țéră prin forța publică”, precum și corecția aplicată în cazul reintrării pe teritoriul României. Totodată, se stabilea datoria străinului nou venit în țară de a obține de la autoritatea polițienească o carte de liberă trecere “pentru timpul cât va arăta că voesce să stea sau să călătorească.”

Legea avea să fie completată cu Regulamentul din anul 1900, care stipula ca documentul pentru străinii intraţi în România ”Biletul de liberă trecere”.

 

 LA MULȚI ANI, tuturor COLEGILOR DIN CADRUL IGI!

 

Parteneri SNPPC: