8 Noiembrie – Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

8 Noiembrie – Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil

Comunicate

Adânc înrădăcinată în tradiţia creştină şi în cultura populară, sărbătoarea de astăzi, 8 Noiembrie, este cunoscută îndeobşte drept Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil, cei mai însemnaţi îngeri binefăcători ai oame­nilor, mij­locitori între Dumnezeu şi noi, muritorii, protectori ai călugărilor, ai armatelor, ai fecioarelor şi familiilor creştine, ai mamelor şi ai copiilor.

De aceea, Sărbătoarea de azi este una a smereniei şi iubirii sincere, a milostiveniei, a gândului bun, a dreptei judecăţi, a dragostei de semeni şi a bunei înţelegeri între toţi cei ce-L iubesc pe Hristos.  

La mulţi ani binecuvântaţi şi fericiţi pentru praznicul onomasticii

tuturor celor ce poartă numele Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil!

Biroul Executiv Central - SNPPC

Parteneri SNPPC: