Actiuni Instanta

Acţiuni în instanţele de contencios administrativ-fiscal, pentru salarizare

Acţiuni în instanţele de contencios administrativ-fiscal, pentru salarizare

În virtutea calităţii procesuale conferite de lege, care ne dă dreptul să reprezentăm, în faţa angajatorilor şi a instanţelor de judecată, interesele salariale ale membrilor noştri de sindicat (doar pe bază de împuternicire specială, conform legii), notificăm angajatorii, efectuăm procedurile prealabile şi, dacă cererile nu sunt soluționate amiabil, le intentăm procese în contencios administrativ-fiscal, pentru recuperarea sumelor aferente:

- salarizării maxime în plată (foste sporuri sau alte drepturi salariale: sporurile de fidelitate, de pericol deosebit, de studii superioare - pentru agenţii de poliţie, de auditor, salariul de merit);

- orelor suplimentare nerecuperate în termen de 60 de zile și neplătite;

- sporurilor de noapte/de tură;

- majorării pentru orele lucrate în regim SDSL etc.

 

În cazul salarizării la nivel maxim, invocând  Decizia CCR  nr. 794/2016 - excepția de neconstituționalitate a unor dispoziții ale art. 3 din ,,OUG nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare”, Biroul Executiv Central al SNPPC a câştigat, începând cu 2018, până la data de 1 martie 2019, 17 procese definitive, la Curtea de Apel Bucureşti, pentru câteva mii de membrii SNPPC.

 

CAB a obligat ordonatorii de credite să recalculeze drepturile salariale ale membrilor de sindicat reclamanţi, aceştia urmând să beneficieze, începând cu data de 09.04.2015, de nivelul maxim de salarizare acordat prin raportare la condiţiile identice de încadrare pe funcţia publică, existente în cadrul categoriei profesionale, respectiv familiei ocupaţionale.

 

De asemenea, avem câştigate, pe fond, la tribunale, sute de procese, majoritatea fiind atacate cu apel de către angajatori, dar Departamentul nostru  juridic  depune toate diligențele pentru câştig de cauză, astfel încât cei aproximativ 25.000 de membrii SNPPC, care ne-au mandatat să-i reprezentăm, își vor primi sumele restante cuvenite, eventual prin recurgere la executarea silită.

 

Membrii noştri de sindicat, care au dreptul la recuperarea sumelor în cauză, și încă nu au semnat împuternicirile, se pot adresa liderilor teritoriali SNPPC, pentru consiliere şi reprezentare juridică, pe plan local sau, după caz, prin intermediul B.Ex.C.

 

Relaţii se pot obţine la Birourile teritoriale SNPPC sau direct la Biroul Executiv Central (email: contact@snppc.ro; tel 031.105.11.41/42; fax: 021.315.37.25).

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: