Comunicate

Acțiuni SNPPC în instanțe, pentru recalculări salarii și pensii militare - așteptăm să ne contactați

Acțiuni SNPPC în instanțe, pentru recalculări salarii și pensii militare - așteptăm să ne contactați

          Acțiuni SNPPC în instanțe, pentru recalculări salarii și pensii militare

          SNPPC continuă seria de acțiuni în instanțele de judecată civile, pentru obținerea unor drepturi de natură salarială ale polițiștilor în activitate, personalului contractual și pensionarilor MAI (care au calitatea de membru de sindicat, așa cum prevede Legea nr. 62/2011):

         1 - acțiune pentru acordarea și plata majorării salariale prevăzute de Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin aplicarea art. 38 alin. (4) din lege, care stabilește că, în perioada 2019-2022, se va acorda, anual, o creştere a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare, fiecare creştere reprezentând 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2018 (majorarea neacordată polițiștilor în activitate și nici personalului contractual, în 2021-2022);

         2 - acțiune de acordare și plată a majorării salariale pentru deținătorii titlului de specialist de clasă (prin care solicităm recunoașterea acestui drept începând cu data de 01.07.2017, și nu cu data de 30.12.2020, cum se acordă, în prezent, în unitățile MAI), în conformitate cu dispozițiile art. 28 din Anexa VI la Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Avem deja decizii favorabile, pe fond, la Tribunale, care recunosc justețea demersurilor civile ale SNPPC (a se vedea: portal.just.ro).  

         Condiții de eligibilitate pentru acțiunile în justiție ale SNPPC:

         - calitatea de membru de sindicat, conform Legii nr. 62/2011;

         - polițiștii în activitate și personalul contractual sunt eligibili pentru acțiunile de la punctele 1 și 2;

         - acțiunea de la punctul 2 îi vizează și pe colegii pensionați, membrii de sindicat activi în prezent, care ar fi trebuit să beneficieze, conform legii, de acest drept - titlul de specialist de clasă -, de la momentul reglementării lui (adică 01.07.2017), până la momentul pensionării;

         - SNPPC pune la dispoziția membrilor modele de ÎMPUTERNICIRI nominale, obligatorii în cazul tuturor acțiunilor în instanțe pentru drepturi salariale și recalculări pensii, care trebuie completate și semnate olograf (cerință procedurală impusă de lege; nu se pot demara acțiuni în justiție nenominale, doar pe baza calității de membru SNPPC, ci exclusiv în baza împuternicirii!).  

           Pentru detalii, luați legătura cu liderii noștri teritoriali de sindicat (a se vedea site-ul SNPPC, pagina Organizații), cu Biroul Executiv Central al SNPPC sau direct cu Departamentul Juridic - SNPPC.

           Adrese de e-mail și telefoane de contact: contact@snppc.ro; juridic@snppc.ro; tel. centrala SNPPC -  031.105.11.41/42.

 

           BIROUL EXECUTIV CENTRAL - SNPPC

Parteneri SNPPC: