Comunicate

Activitatea umanitară a SNPPC – peste 10 ani în slujba OMENIEI

Activitatea umanitară a SNPPC – peste 10 ani în slujba OMENIEI

Fundaţia ,,Sfântul Nicolae - ocrotitorul poliţiştilor” a fost fondată de către SNPPC, cu prilejul Conferinţei naţionale din data de 24.11.2006. După rezervarea disponibilităţii denumirii, la Ministerul Justitiei, Fundaţia a obţinut personalitate juridică proprie, prin hotărârea pronunţată de Judecatoria Sectorului 2, la data de 21.02.2007.

Scopul principal al Fundaţiei este ajutorarea membrilor SNPPC şi a familiilor acestora (soţ, soţie, copii şi părinţi), în situaţii deosebite, cum ar fi: naşterea unui copil, cazuri de îmbolnăvire, vătămare ori deces, calamităţi/dezastre etc., precum şi ajutorarea persoanelor care au suferit daune ca urmare a acţiunii legale a angajaţilor MAI (membrii SNPPC), în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

De la înfiinţare şi până în prezent, SNPPC a acordat ajutoare, prin Fundaţie sau prin intermediul celor 74 de Birouri teritoriale, în medie, unui numar de 3.000 de persoane anual, în valoare de aproximativ 900.000 RON în fiecare an.

Normele metodologice privind acordarea ajutoarelor, cuantumul acestora, formularele tipizate pentru cereri, lista documentelor aferente, componenţa Consiliului director şi a Comisiei de cenzori au fost aprobate la ultimul Congres SNPPC din luna noiembrie 2016 şi sunt postate pe site-ul nostru – www.snppc.ro –, la secţiunea dedicată Fundaţiei.

În prezent, ajutoarele pentru naştere şi deces se acordă în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei la sediul SNPPC, iar celelalte tipuri de ajutoare se acordă lunar, în ultima săptămână a lunii respective.

Patrimoniul Fundaţiei este constituit din capitalul vărsat de către SNPPC la fondare, iar finanţarea se realizează din cotizaţiile membrilor de sindicat, donaţii (inclusiv prin completarea Formularului 230, pentru donarea a 2% din impozitul anual), sponsorizări şi alte surse prevăzute de legislaţia în vigoare.

Detalii pot fi obţinute de la responsabilul activităţii umanitare a SNPPC,

la nr. tel: 031.105.11.41/42.

Consiliul director

al Fundaţiei ,,Sfântul Nicolae - ocrotitorul poliţiştilor”

Parteneri SNPPC: