Comunicate

APEL UMANITAR - puteti dona 2% din impozitul aferent anului 2018, pentru Fundaţia SNPPC ,,Sfântul Nicolae - ocrotitorul poliţiştilor”

APEL UMANITAR - puteti dona 2% din impozitul aferent anului 2018,  pentru Fundaţia SNPPC ,,Sfântul Nicolae - ocrotitorul poliţiştilor”

https://www.snppc.ro/uploads/diverse-adm/Formular-230---2%-pt-Fundatia-SNPPC---politisti-si-PC.pdf

https://www.snppc.ro/uploads/diverse-adm/Formular-230,-2%-pt-Fundatie-SNPPC---pt-pensionari.pdf

In cursul anului 2018, SNPPC a acordat peste 3.000 de ajutoare membrilor săi de sindicat ÅŸi familiilor acestora, în valoare de peste 900.000 lei, fondurile provenind din cotizaÅ£ii, din sponsorizări ÅŸi din sumele încasate de la poliÅ£iÅŸtii, personalul contractual ÅŸi alÅ£i donatori voluntari, care au completat ,,Cererea privind destinaÅ£ia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii”- Formularul ANAF nr. 230 (ataÅŸat, mai sus, pentru contributia aferenta anului 2018).

Ajutoarele se acordă în maxim 5 zile de la primirea documentaÅ£iei, astfel: naÅŸtere – 200 lei/copil (în cazul în care ambii părinÅ£i sunt membri SNPPC, ajutorul se acordă fiecăruia); deces părinte – 300 lei; deces soÅ£/soÅ£ie sau copil – 750 lei; deces membru SNPPC – 1.000 lei; boală/vătămare – între 200 ÅŸi 2.000 lei (se acordă ÅŸi pentru soÅ£/soÅ£ie sau copil; valoarea exactă este stabilită de Consiliul Director al Fundatiei, în funcÅ£ie de gravitatea fiecărui caz în parte).

            Pentru cei care doresc să susÅ£ină FundaÅ£ia SNPPC, procedura privind Formularul 230 este următoarea:

            - poliÅ£iÅŸtii transmit Formularul, completat, liderilor teritoriali SNPPC, care pot fi contactaÅ£i accesând https://www.snppc.ro/birouri-executive-teritoriale-b22, aceÅŸtia urmând a depune cererile la compartimentul Financiar al unităţii;

              - personalul contractual si pensionarii MAI pot transmite Formularul, astfel: organului teritorial ANAF de pe raza aferentă domiciliului, liderilor teritoriali SNPPC sau, prin  poÅŸta, direct la sediul Fundatiei, pe adresa BucureÅŸti, str. Mihai Vodă nr. 6, et. 3, cam. 101, sector 5.

              - ORICE PERSOANA FIZICA SAU JURIDICA POATE COMPLETA SI TRANSMITE A.N.A.F. FORMULARUL 230, PENTRU A SPRIJINI ACTIVITATEA UMANITARA A FUNDATIEI S.N.P.P.C.

VA MULÅ¢UMIM!

Detalii pot fi obÅ£inute de la liderii noÅŸtri de sindicat din cadrul unităţilor teritoriale sau direct de la responsabilul

activităţii umanitare a SNPPC, la nr. tel: 031.105.11.41/42.

 

CONSILIUL DIRECTOR

al FundaÅ£iei  SNPPC ,,Sfântul Nicolae - ocrotitorul poliÅ£iÅŸtilor”

 

 

Parteneri SNPPC: