Comunicate

Art. 26 alin.(3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului-neconstitutional

Art. 26 alin.(3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului-neconstitutional

În ziua de 13 octombrie 2015, Plenul Curții Constituționale, învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituţia României şi al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a luat în dezbatere excepţia de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin.(3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora „Metodologia privind evaluarea poliţistului se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor”.

În urma deliberărilor, cu majoritate de voturi, Curtea a admis excepția de neconstituționalitate şi a constatat că dispoziţiile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt neconstituţionale. Pentru a pronunţa această soluţie, Curtea a reţinut că, în esenţa sa, evaluarea activităţii şi conduitei poliţistului - funcţionar public civil cu statut special -, ţine de exercitarea raportului de serviciu şi, în unele cazuri, de încetarea acestui raport, aşadar vizează statutul poliţistului, şi prin urmare, trebuie reglementată, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituție, prin lege organică. Mai mult, prin delegarea reglementării acestor aspecte importante ministrului de resort se încalcă art. 1 alin. (4) din Constituţie referitor la principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, precum şi art. 1 alin. (5) din Constituţie în componenta sa referitoare la previzibilitatea legii.

Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalul Bucureşti – Secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal.

Argumentaţiile reţinute în motivarea soluţiei pronunţate de Curtea Constituţională vor fi prezentate în cuprinsul deciziei, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Parteneri SNPPC: