Comunicate

Adresa catre Presedintele Romaniei

Adresa catre Presedintele Romaniei

SNPPC solicita acordarea voucherelor de vacanta si pentru politisti

Intrucat Camera Deputaților a aprobat Legea privind aprobarea O.G. nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în O.U.G. nr. 8/2009 pentru acordarea voucherelor de vacanță, legea fiind trimisă spre promulgare către Administrația Prezidențială, iar polițiștii nu sunt mentionati ca beneficiari ai acestui drept, SNPPC solicita Preseditelui Romaniei, domnul Klaus Werner IOHANNIS, retrimiterea actului normatic Parlamentului, pentru indreptarea acestei erori.

Către,

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Domnul Klaus Werner IOHANNIS

Stimate domnule președinte,

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual (civil) din Ministerul Administraţiei şi Internelor (denumit în continuare S.N.P.P.C.) a fost constituit în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia naţională, în tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în contractele colective de muncă şi în legislaţia muncii existentă in domeniu, având deviza „PROFESIONALISM, DREPTATE, ONESTITATE.”

Organizaţia sindicală reprezintă interesele a peste 45.000 de polițiști, membri de sindicat, din Ministerul Afacerilor Interne.

În această calitate, vă supunem atenţiei următoarele:

La data de 02.06.0215, Camera Deputaților a aprobat Legea privind aprobarea O.G. nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în O.U.G. nr. 8/2009 pentru acordarea voucherelor de vacanță, legea fiind trimisă spre promulgare către Administrația Prezidențială.

Deși în actele normative anterioare, polițiștii au beneficiat de acordarea primei de vacanță, în acest act normativ polițiștii (funcționari publici cu statut special) și militarii nu au fost incluși, alături de funcționarii publici și personalul contractual din instituțiile publice, ca beneficiari ai acestui drept, ceea ce reprezintă o discriminare în raport de prevederile O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Având în vedere această situație discriminatorie, pentru a preîntâmpina nemulțumirea polițiștilor și militarilor (jandarmi, pompieri, precum și celelalte categorii de militari din structurile de apărare, ordine publică și siguranță națională), în calitate de mediator între instituțiile statutului și societate, conform art. 80, raportat la art. 77 alin. (2), din Constituția României, vă rugăm să solicitați Camerei Deputaților reexaminarea legii și completarea art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009, în sensul includerii polițiștilor (funcționari publici cu statut special, conform Legii nr. 360/2002) și militarilor, ca beneficiari ai primei de vacanță sub forma voucherelor de vacanță, fără nicio discriminare față de ceilalți angajați ai instituțiilor publice.

Așteptăm răspuns scris.

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE

Comisar şef de poliţie

Marin GRUIA

Parteneri SNPPC: