Comunicate

La mulți ani, tuturor angajaților Poliției de Frontieră Române!

La mulți ani, tuturor angajaților Poliției de Frontieră Române!

Activitatea de la granițele țării – terestre, fluviale, maritime sau aeroportuare a fost și va rămâne una extrem de importantă pentru statul român, iar cei care o îndeplinesc, acum, în calitate de polițiști de frontieră, sunt capabili să se adapteze contextului în care funcționeazã instituția, pentru a-și duce la îndeplinire rolul asumat, de protejare a spațiului românesc și european.

La ceas aniversar, cu ocazia împlinirii a 151 de ani de existență instituțională, SNPPC adresează tuturor polițiștilor de frontieră și personalului contractual din structurile acestei frumoase instituții a Ministerului Afacerilor Interne urări de împlinire profesională precum și sănătate și fericire, alături de asigurarea că organizația noastră va milita constant pentru respectarea drepturilor membrilor de sindicat, îmbunătățirea condițiilor de muncă și promovarea intereselor profesionale, economice, sociale și culturale, în legislaţia naţională, în tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în acordurile privind raporturile de serviciu şi contractele colective de muncă.

La Mulți Ani!

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: