Comunicate

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015 si urmeaza sa intre in vigoare la 1 ianuarie 2016.

Anterior, actul normativ fusese promulgat de Presedintele Romaniei pe 23 iulie, dupa ce Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, adoptase documentul pe 30 iunie, chiar in ultima zi inainte de startul vacantei parlamentare, cu 289 de voturi "pentru", unul "contra" si 13 abtineri.

Prin aceasta lege se va reveni, practic, la situatia de dinaintea intrarii in vigoare a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Asta deoarece actuala lege a pensiilor a abrogat la 1 ianuarie 2011 vechea lege a pensiilor militare de stat.

Pensia de serviciu va fi pentru limită de vârstă, anticipată sau anticipată parțială.

Pensia de serviciu pentru limită de vârstă va putea fi obtinută, potrivit noii legi, de catre militarii, politistii si functionarii publici cu statut special care împlinesc vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, au o vechime efectivă în muncă de minimum 25 de ani, dintre care cel putin 15 să fie vechime in serviciu.

Varsta standard de pensionare pentru limită de vârstă este de 60 de ani, insa la aceasta se va ajunge prin cresteri treptate. Astfel, primele persoane care se vor pensiona pentru limita de varsta la 60 de ani vor fi cele nascute in ianuarie 1970. Persoanele nascute in octombrie 1959, de exemplu, vor atinge varsta de pensionare in ianuarie 2016, adica la 56 de ani si trei luni.

Pensia de serviciu anticipată va fi acordata polițiștilor care au vechime de 25 de ani (dintre care cel putin 15 vechime in serviciu), daca mai au cinci ani până ating vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă, in situatiile urmatoare:

- au incetat raporturile de serviciu dupa reorganizarea unor unitati si reducerea unor functii din statele de organizare (dar si pentru alte motive sau nevoi ale instituției);

- au incetat raporturile de serviciu după clasarea ca inapt/apt limitat pentru serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară.

Aceleasi situatii vor putea sta la baza acordarii pensiei de serviciu anticipată parțială, insa, in acest caz, va fi necesara o vechime efectiva de minimum 20 de ani, dintre care cel putin 10 ani vechime în serviciu.

Dacă la momentul incetarii raporturilor de serviciu politistii vor avea o vechime de cel putin 25 de ani (dintre care 15 vechime in serviciu), acestia vor obtine pensia pentru limita de varsta cu reducerea varstei de pensionare, in functie de conditiile de munca. De exemplu, pentru sase ani lucrati in conditii deosebite (grupa a II-a) de munca, reducerea va fi de un an, iar pentru sase ani lucrati in conditii speciale (grupa I) - de trei ani.

Conform actului normativ, baza de calcul pentru stabilirea pensiei militare va fi o medie a tuturor veniturilor brute in sase luni consecutive. Aceasta perioada de sase luni va putea fi aleasa de beneficiar doar din ultimii cinci ani de activitate. La media obținută se va putea adauga un spor de cel mult 15%.

Pensia de invaliditate se va acorda pentru accidente sau boli, indiferent că au sau nu legătură cu serviciul.

La fel ca in cazul sistemului public de pensii, militarii, politistii si functionarii cu statut special vor putea sa obtina o pensie de invaliditate.

Astfel, vor avea dreptul la pensie de invaliditate cei care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca din cauza:

- accidentelor de munca sau a unei boli contractate in timpul si din cauza indeplinirii serviciului, tuberculozei, neoplaziilor, schizofreniei, SIDA;

- accidentelor sau bolilor care n-au legatura cu indepinirea serviciului.

Pensia va fi determinata, conform legii publicate recent, in raport cu gradul de pierdere a capacitatii de munca. Invaliditatea de gradul I va fi cea caracterizata de pierderea totala a capacitatii de munca si a celei de autoingrijire, iar invaliditatea de gradul II - pierderea totala a capacitatii de munca, dar cu pastrarea celei de autoingrijire. Invaliditatea de gradul III va fi cea caracterizata prin pierderea a doar jumatate din capacitatea de munca.

"Evaluarea capacitatii de munca, in vederea stabilirii gradului de invaliditate, se face de catre comisiile de expertiza medico-militara de pe langa spitalele din sistemul de aparare nationala, ordine publica si securitate nationala", prevede documentul amintit.

Dupa examinarea clinica si analizarea documentelor medicale ale solicitantului, comisiile de expertiza vor emite decizii de incadrare in grad de invaliditate, cu avizul comisiei centrale de expertiza a Ministerului Apararii, a Ministerului Afacerilor Interne sau a Serviciului Roman de Informatii, dupa caz.

Decizia de incadrare in grad de invaliditate va fi emisa in 45 de zile de la inregistrarea cererii si va fi comunicata solicitantului in cinci zile de la emitere.

Actul normativ prevede ca pensiile militarilor, politistilor si functionarilor cu statut special stabilite in baza altor acte normative vor putea fi recalculate. In urma recalcularii, daca va fi cazul, va fi pastrata pensia care are cuantumul mai avantajos.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, vor fi abrogate, printre altele, Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniti din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2011 pentru modificarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor administrate privat.

vezi documentul

Parteneri SNPPC: