Comunicate

Mărire a salariilor, cu 10 procente!

Mărire a salariilor, cu 10 procente!

Astăzi, la ora 9.30, la ședința pregatitoare a Camerei Deputatilor, a fost respinsă propunerea PNL de scoatere de pe ordinea de zi a proiectului de lege privind majorarea salariilor cu 10%.

După cum am anunțat, proiectul a trecut si mai era un hop, la 13.30, când a avut loc votul final.

Urmare a demersurilor și discuțiilor avute de colegii noștri, Coarnă Dumitru și Andrei Marian, cu diverși parlamentari, proiectul a fost votat, cu unanimitate!

Prezentăm, în continuare, amendamentul deputatului Adrian Solomon:

După art.1 se introduce un articol nou, art.11, cu următorul cuprins:

"Art.11. - (1) Prin excepţie de la prevederile art.1 alin.(1), începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul prevăzut în Anexa I, Anexa II – Capitolul II, Anexa IV, Anexa V, Anexa VI, Anexa VII și Anexa VIII la Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.

(2) Prin excepţie de la prevederile art.1 alin.(2), cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază/ solda lunară brută/ salariul lunar brut/ indemnizația brută de care beneficiază personalul de la alin.(13) se majorează cu acelaşi procent de 10%, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

(3) Nu intră sub incidența prevederilor alin.(1) și alin.(2)

personalul prevăzut la art.1 alin.(55)-(59) şi alin.(12) şi personalul prevăzut la art.I pct.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare.

Parteneri SNPPC: