Comunicate

P E T I T I E

P E T I T I E

Către,

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Domnul Klaus Werner IOHANNIS

Stimate domnule președinte,

Federația Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România denumită în continuare F.S.N.P.P.C. a fost constituită în scopul apărării drepturilor şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor săi, astfel cum sunt prevăzute în legislaţia naţională, în tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte, în contractele colective de muncă şi în legislaţia muncii existentă în domeniu.

Organizaţia sindicală reprezintă interesele a peste 45.000 de polițiști și personal contractual, membri de sindicat, din Ministerul Afacerilor Interne.

În această calitate, vă supunem atenţiei următoarele:

În contextul actualelor manifestări de stradă și nemulțumiri ale societății civile, am observat faptul că ați chemat la dialog și consultări reprezentanți ai manifestanților din zilele anterioare și chiar ați luat pulsul, din Piața Universății. Mulți dintre aceștia v-au transmis diferite revendicări sau mesaje, generate de nemulțumiri generale sau particulare față de evoluția politică a societății românești, abuzurilor care au avut loc de-a lungul timpului și a corupției generalizate.

În acest sens, la presiunea membrilor de sindicat, vă solicităm să nu ignorați rolul organizațiilor sindicale, din perspectiva faptului că acestea apără interesele profesionale, economice și sociale a peste 4 milioane de lucrători, fără a mai vorbi de familiile acestora.

Chiar dacă sindicatele nu pot desfășura activități cu caracter politic, ele nu pot rămâne indiferente la criza politică prelungită și vidul de putere creat prin demisia Guvernului, la deciziile importante din domeniile social și economic, la modul în care, sub presiunea străzii, se pot lua decizii pripite, cu efecte pe termen lung.

În acest context, urmare mesajelor primite și postărilor de pe paginile noastre de socializare de către colegii polițiști, dar și ale unor colegi jandarmi, pompieri și alți militari din Sistemul de Apărare, Siguranță și Ordine Publică, vă transmitem că există o mare îngrijorare a acestora legată de viitorul apropiat. Astfel, colegii așteaptă, ca și alți bugetari, o nouă lege a salarizării în sistem, iar termenul în care se poate adopta este limitat.

Nu în ultimul rând, colegii polițiști și militari doresc un statut care să confere o mai bună protecție a acestora în cazuri de ultraj sau de intervenții în forță, pentru prevenirea și combaterea infracționalității.

Domnule Președinte,

FSNPPC susține ceilalți piloni ai societății românești și salută eforturile factorilor decidenți ai statului, consensul politic pentru ca educația și sănătatea să fie consolidate, astfel ca medicii, spre exemplu, să profeseze și să ne protejeze pe noi românii și societatea românească, dar și pentru ca generațiile de copii să fie educați și instruiți pentru a ne oferi nouă suport iar lor o țară prosperă în care să rămână.

De asemenea, avem nevoie în același timp și de o administrație eficientă și motivată în a-și face datoria față de cetățean, față de așteptările acestuia.

În actualul context geopolitic, Pilonul Apărării și Siguranței Naționale este extrem de important iar lucrătorii din domeniu își doresc o legislație care să îi protejeze și să compenseze privațiunile și restricțiile pe care alte categorii de angajați nu le au.

Astfel, vă solicităm ca, în virtutea prerogativelor funcției dumneavostră să transmiteți factorilor responsabili urgentarea măsurilor legislative pentru a avea o lege a bugetului și o lege a salarizării în sistem bugetar, echitabilă și justă, care să genereze satisfacție resursei umane a acestui sistem - una dintre cele mai importante investiţii ale unei organizaţii și societăți și ale cărei rezultate devin tot mai evidente în timp. Instituțiile responsabile trebuie să aibă la dispoziție sume importante pentru instruirea și remunerarea angajaţilor, iar menţinerea şi dezvoltarea personalului reprezintă evidente investiţii în resursele umane.

Investiţia în oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigură de a garanta supravieţuirea unei organizaţii sau dezvoltarea unui stat.

Subliniem faptul că societatea civilă este reprezentată și de organizațiile sindicale reprezentative și nu doar de reprezentanții celor care protestează în stradă, mai mult sau mai puțin spontan, iar prin consultarea tuturor organizațiilor non-guvernamentale s-ar putea realiza o centralizare mai eficientă a problemelor societății.

Cu speranța că aceste priorități vor fi avute în vedere de dumneavoastră, FSNPPC se declară un partener deschis oricărui dialog constructiv și vă asigură de întreaga considerație.

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE

TOADER PARASCHIV

Parteneri SNPPC: