Comunicate

SNPPC obține în primă instanță, la Curtea de Apel București, anularea unor prevederi nelegale din OMAI nr. 489/2005 și O.M.A.I. nr. 438/2003

SNPPC obține în primă instanță, la Curtea de Apel București, anularea unor prevederi nelegale din OMAI nr. 489/2005 și O.M.A.I. nr. 438/2003

În România încă există sclavie!

SNPPC obține în primă instanță, la Curtea de Apel București, anularea unor prevederi nelegale din OMAI nr. 489/2005 și O.M.A.I. nr. 438/2003

Sclavie, conform DEX, înseamnă stare de totală dependență politică, socială și economică în care este ținută o țară, o categorie socială, un individ.

Facem această paralelă întrucât, în opinia noastră, în MAI, există posibilitatea să muncești și să nu fi plătit la nivelul muncii prestate, adica sa nu existe proportionalitate intre munca prestata si drepturile de natura salariala acordate!!!

Adică să muncești în condiții speciale, în condiții de radiații, noaptea ... și să nu ți se recunoască acest lucru!

Acest lucru este sau nu o formă de sclavie?

Situația pe care o prezentăm și despre care este vorba este cea a colegilor polițiști puși la dispoziție ca urmare a punerii în mișcare a acțiunilor penale împotriva acestora, unele cauze aflându-se în curs de soluționare de ani buni pe rolul instanțelor de judecată.

Astfel, conform art. 65 din Statutul polițistului:

”(1) În cazul în care împotriva poliţistului s-a pus în mişcare acţiunea penală sau acesta a fost trimis în judecată, menţinerea sa în activitate se hotărăşte după soluţionarea definitivă a cauzei, cu excepţia situaţiei în care a comis şi alte abateri disciplinare, caz în care operează procedura disciplinară obişnuită.

(2) Poliţistul faţă de care s-a pus în mişcare acţiunea penală este pus la dispoziţie, cu excepţia cazurilor în care acţiunea penală a fost pusă în mişcare pentru o infracţiune din culpă şi se apreciază că aceasta nu aduce atingere prestigiului profesiei.

... (4) Poliţistul pus la dispoziţie îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite în scris de şeful unităţii de poliţie şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de bază, precum şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.

În conformitate cu dispozițiile art. 28 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, aceștia au următoarele drepturi:

a) salariu lunar, compus din salariul de baza, indemnizaţii, sporuri, premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de baza cuprinde salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradatiile, sporurile pentru misiune permanenta si, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

c) uniforma, echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistență medicală şi psihologică, proteze, precum şi medicamente gratuite, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

d) locuinţa de intervenţie, de serviciu, socială sau de protocol, după caz, în condiţiile legii;

e) concedii de odihna, concedii de studii şi învoiri plătite, concediu fără plata, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

f) concedii medicale pentru: caz de boala, prevenirea imbolnavirilor, refacerea şi întărirea sănătăţii, accidente produse în timpul şi din cauza serviciului; concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pana la 3 ani, îngrijirea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin lege;

g) bilete de odihna, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

h) pensii, în condiţiile stabilite prin lege;

i) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau de detaşare, precum şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite prin lege;

j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o data pe an pentru efectuarea concediului de odihna, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de munca, potrivit legii;

k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de munca, potrivit legii;

SNPPC, în numele unor colegi polițiști membri de sindicat, a introdus acțiune în anulare a dispozițiilor art. 4 alin. 3 din OMAI nr. 489/2005 (teza cu „punerea la dispoziţie”) şi pct. 8.3 lit. C din O.M.A.I. nr. 438/2003 privind Normele Metodologice pentru aplicarea H.G. nr. 1578/2002, întrucât sunt vătămătoare în sfera drepturilor și intereselor legitime ale polițiștilor.

Vineri, 19 iunie 2015, Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată de SNPPC în numele colegilor membri de sindicat (dosar nr. 1485/2/2015) și a anulat dispozițiile atacate din cele două ordine de ministru (decizia este supusă recursului).

Importanța acestui demers este dată faptul că orice polițist este vulnerabil, o plângere penală îndreptată împotriva lui riscând să-l pună, prin consecințele juridice ale punerii la dispoziție (diminuarea salariului la nivelul gradului și neacordării sporurilor) în situația să nu poată să-și plătească ratele la bancă sau alte obligații financiare pe care le are! Grupa de muncă afectează și dreptul la pensie al polițistului, care poate fi diminuat, dar și reducerea vârstei de pensionare.

În plus, fiecare persoană, implicit polițistul, beneficiază de prezumția de nevinovăție iar relațiile de muncă nu trebuie afectate de un eventual proces penal care, din practica de până acum, poate dura și 10 ani!!!

Parteneri SNPPC: