Comunicate

COMUNICAT 05.01.2021 - Polițiștii și personalul contractual vor primi începând cu luna ianuarie 2021 sporul pentru titlul de specialist de clasă, în urma demersurilor SNPPC din 2019 și 2020

COMUNICAT 05.01.2021 - Polițiștii și personalul contractual vor primi începând cu luna ianuarie 2021 sporul pentru titlul de specialist de clasă, în urma demersurilor SNPPC din 2019 și 2020

Așa cum am informat săptămâna trecută, după întâlnirea de la MAI, din data de 30.12.2020, SNPPC, în urma demersurilor din anii 2019 și 2020, pe care le anexăm prezentului comunicat, a obținut acordarea tuturor angajaților din MAI a titlului de specialist de clasă în conformitate cu Legea 153 / 2017 art 28 din Anexa 6.

Art. 28 (1) Pentru asigurarea condiţiilor de îndeplinire a misiunilor specifice instituţiilor de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în raport cu standardele de performanţă profesională, personalului militar, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalului civil, li se poate acorda titlul de specialist de clasă/domeniu funcţional.

             (2) Titlul de specialist de clasă/domeniu funcţional este ierarhizat, în ordinea crescătoare a calificării, pe trei niveluri: clasa a 3-a, clasa a 2-a, clasa 1. Acesta se obţine/menţine potrivit condiţiilor, criteriilor şi standardelor de performanţă stabilite pentru clasa respectivă, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

             (3) Personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi personalul civil, pentru titlurile de specialist de clasă/domeniu funcţional deţinute în specialitate, beneficiază de majorarea soldei de funcţie/salariului de funcţie/salariului de bază cu 2,5%, 5%, respectiv 7,5%, corespunzător clasei a 3-a, clasei a 2-a sau clasei 1.

            (4) Specialităţile, condiţiile de acordare şi de retragere a titlului de specialist de clasă/domeniu funcţional, retrogradarea dintr-o clasă superioară într-una inferioară, criteriile şi standardele de performanţă se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Astfel a fost modificat Ordinul MAI nr S/7/2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea prevederilor legale referitoare la salarizarea personalului militar, polițiștilor și personalului contractual.

Sporul se va acorda în cuantum de 2.5% pentru o vechime de peste 3 ani în specializare, în cuantum de 5% pentru o vechime în specializare între 6 și 9 ani, în cuantum de 7.5% pentru o vechime în specializare de peste 9 ani.

Totodată SNPPC a solicitat și obținut ca sporul să se calculeze la salariul de funcție/ de bază din Legea 153 /2017, cu includerea gradației corespunzătoare precum și flexibilizarea specializărilor în funcție de similitudini (de ex ordine publică, rutieră, trasnporturi sau investigații criminale, investigarea criminalității economice).

Condiție pentru acordarea sporului va fi ca în ultimii 3 ani, beneficarii să fi obținut calificative de B sau FB.          

https://www.snppc.ro/13-11-2019-titlul-de-specialist-de-clas-n-a-teptarea-ordinului-de-ministru-bd10200

https://www.snppc.ro/18-11-2019-comunicat-fsnppc-discu-ii-cu-premierul-rom-niei-despre-drepturile-salariale-aferente-anului-2020-bd10203

https://www.snppc.ro/04-12-2019-scrisori-deschise-privind-revendic-rile-profesionale-i-economico-sociale-adresate-prim-ministrului-guvernului-rom-niei-ministrului-finan-el-bd10221

https://www.snppc.ro/26-05-2020-solicitare-pentru-acordarea-titlului-de-specialist-de-clas-asemenea-celorlalte-structuri-din-familia-noastr-ocupa-ional-bd10326

https://www.snppc.ro/30-10-2020-solicitare-pentru-titlul-de-specialist-de-clas-i-majorarea-salarial-corespunz-toare-asemenea-celorlalte-institu-ii-din-familia-noastr-ocupa-bd10459

https://www.snppc.ro/18-12-2020-comunicat-veste-bun-pentru-tot-personalul-mai-solicitarea-fsnppc-de-acordare-a-titlului-de-specialist-de-clas-n-curs-de-concretizare-bd10491

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: