Comunicate

Comunicat 21.05.2020 - Proiecte importante pe ordinea de zi a CES

Comunicat 21.05.2020 - Proiecte importante pe ordinea de zi a CES
 
Suntem în măsură să vă anunţăm că astăzi, 21.05.2020 va avea loc ședința plenului Comitetului Economic și Social, unde va participa și președintele FSNPPC, Dumitru COARNĂ, în calitate de membru plen CES.
Pe ordinea de zi a CES sunt proiecte importante pentru polițiști, urmând a fi făcute amendamente de îmbunătățire a proiectelor.
 
1. Astfel la proiectul OUG pentru modificarea și completarea OUG nr 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene – proiectul care vizează punerea în aplicare a Deciziei ÎCCJ nr 51/2019, FSNPPC va susține următorul amendament de modificare a proiectului în forma propusă de Guvernul României -
 
a) valoarea corespunzătoare sporului de fidelitate prevăzut de legislația în vigoare până la data de 31 decembrie 2009, prin raportare la nivelul maxim aflat în plată pentru funcții similare la nivelul ordonatorul principal de credite;
 
MOTIVARE: prin reformularea lit.a) se elimină toate discriminările legate de nivelul salariului de funcție pentru funcții similare
 
Amintim faptul că Decizia ÎCCJ nr 51/2019 vine în urma sutelor de procese câștigate de SNPPC pentru membrii săi în vederea punerii în aplicare a Deciziei CCR nr 794/2016, procese introduse încă din anul 2017 și a nenumăratelor solicitări adresate Președintelui României, Prim-ministrului, Ministrului de interne, Ministrului de finanțe. Vom urmări respectarea în totalitate a Deciziei ÎCCJ nr 51/2019 pentru a se acorda în integralitate drepturile salariale restante tuturor celor îndreptățiți, inclusiv celor pensionați între timp, cărora le vor fi recalculate și pensiile. 
 
2          La propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române nu vor fi amendamente fiind votat în forma propusă
 
3.         La propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr 360/2002 privind Statutul polițistului va fi susținut următorul amendament 
 
Art. 31
(1) Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul, şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50 % din salariul de funcție în plată. Chiria i se acordă polițistului care închiriază, conform legii, un imobil aflat în acea localitate în care își desfășoară activitatea sau pe o rază de 35 km.
(11)Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului în localitatea în care îşi are domiciliul, dar care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiul de locuit corespunzător, poate beneficia de compensaţia lunară pentru chirie, prevăzută la alin. (1), în acea localitate sau pe o rază de 35 km, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, însuşite de către conducătorul unităţii din care face parte poliţistul, la solicitarea acestuia.
 
MOTIVARE: textul propus creează o discrimnare pentru potențialii beneficiari ai dreptului la compensația pentru chirie care au o locuință într-o altă localitate aflată între 0 și 70 de km de localitatea în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului. De asemenea se impune corelarea sintagmei „salariu de bază” cu legislația în vigoare (Legea 153/2017)
 
Menționăm faptul că la inițiativa FSNPPC, amendamentele de mai sus au fost preluate și vor fi susținute și de parlamentari din Camera Deputaților a României. 
 
 
PROFESIONALISM DREPTATE ONESTITATE
 
 
BIROUL EXECUTIV CENTRAL
Parteneri SNPPC: