Comunicate

Comunicat 25.01.2023 - Guvernul dă cu o mână și ia cu două

Comunicat 25.01.2023 - Guvernul dă cu o mână și ia cu două

In urma modificarilor recente ale Codului Fiscal, incepand cu 1 ianuarie 2023 se vor opri impozit si contributii in valoare cumulată de aprox. 42%, pentru decontarea serviciilor turistice in afara perioadei concediului de odihna.

Astfel, daca in 2022 efectuam concediul de odihna in zile libere si se oprea impozit 10%, de acum se vor opri atat impozit, cât și contributii sociale (exemplu: in loc de o retinere de 145 lei, la 1450 lei, se vor opri contributii si impozit de 602 lei, daca efectuam concediul de odihna in zile libere).
Recomandarea noastra este să se efectueze decontarea serviciilor turistice in timpul concediului de odihna, pentru a se evita impozitarea si oprirea contributiilor. Dacă aceste servicii turistice nu se suprapun integral pe perioada concediului, zilele care sunt în afara concediului de odihna vor fi supuse impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii.


De asemenea, daca in luna efectuarii decontului pentru servicii turistice in concediul de odihna depasim un plafon lunar de  33% din salariul de bază/ solda lunară/ salariul lunar (total brut majorat), pe diferenta ni se vor opri contributiile si impozitul.
Sfatul nostru este să comparați sumele pentru decont cu salariul brut, pentru a nu se depăși plafonul de 33%, sub care nu se impoziteaza/suprataxeaza.
Daca se depaseste pragul, puteti să cereți banii pentru transport în altă lună, când aveți minim o zi de concediu de odihna și, de asemenea, să fracționați decontul serviciilor turistice (exemplu 1000 lei într-o lună și ulterior, în altă lună, restul de 450 lei plus banii de transport 637.50 lei).

Un alt sfat: pentru a evita oprirea contributiilor si a impozitului, recomandam ca decontarea transportului pe perioada concediului de odihna sa fie efectuată in alta luna decat decontarea serviciilor turistice.

In pragul de 33% intra si:
e) contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
f) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro, pentru fiecare persoană;
g) sumele acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă pentru susţinerea cheltuielilor cu utilităţile la locul în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea, precum electricitate, încălzire, apă şi abonamentul de date, şi achiziţia mobilierului şi a echipamentelor de birou, în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, în limita unui plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din luna în care persoana fizică desfăşoară activitate în regim de telemuncă. Sumele sunt acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative.
h) contravaloarea abonamentelor pentru utilizarea facilităţilor sportive în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic oferite de furnizori ale căror activităţi sunt încadrate la codurile CAEN 9311, 9312 sau 9313, precum şi contravaloarea abonamentelor, oferite de acelaşi furnizor care acţionează în nume propriu sau în calitate de intermediar, ce includ atât servicii medicale, cât şi dreptul de a utiliza facilităţile sportive, în vederea practicării sportului şi educaţiei fizice cu scop de întreţinere, profilactic sau terapeutic, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

Parteneri SNPPC: