Comunicate

Comunicat 28.06.2021 - Pile-Cunostinte-Relatii la Academia de Politie prin masteratele profesionale !?

Comunicat 28.06.2021 - Pile-Cunostinte-Relatii la Academia de Politie prin masteratele profesionale !?
Ministerul Afacerilor Interne va modifica Statutul polițistului în condițiile în care toate sindicatele se declară ÎMPOTRIVA acestui demers prin care se dorește formarea inițială a ofiţerilor de poliţie și într-un nou format.
 
Cu doar un an de master - poate on-line din cauza pandemiei, oricine poate ajunge ofițer de poliție. MAI dorește ca acest sistem să nu fie PRIORITAR pentru angajații MAI, ofițeri, agenți, personal contractual absolventi cu studii de licență, din cadrul MAI.
 
Se crează discriminări între agenții de poliție și personalul contractual din MAI, absolvenți de studii superioare/masterat, și cei care vor veni din exteriorul instituției, iar după un an vor deveni ofițer.
 
Astăzi, 28 iunie a.c., a avut loc o ședință extraordinară de dialog social, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, având ca temă tocmai modificarea Statutului polițistului. MAI a convocat ședința motivând caracterul urgent - încadrarea cu personal calificat a posturilor deficitare de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.
 
Textul propus de MAI - Art. unic:  Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (...) se modifică și se completează după cum urmează:
1. Alineatul (1) al articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„(1) Polițiștii provin, de regulă, din rândul absolvenților programelor de studii universitare de licență sau master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție ori din rândul absolvenților programelor de studii postliceale pentru formarea agenților de poliție, organizate de instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne.”
2. După alineatul (1) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Programele de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție organizate în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” sunt destinate candidaților care dețin o licență în specializări universitare necesare structurilor MAI.”
3. După alineatul (1) al articolului 21 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și absolvenților programelor de studii universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție organizate în cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza.”
 
SNPPC apreciază că acest motiv, al deficitului de ofițeri, poate fi depășit printr-un set de măsuri mult mai simple, pe care le-am solicitat în ultimii ani. Astfel, să nu uităm că specialiștii pot fi încadrați direct – în domenii precum IT, financiar etc., unde se impune!
 
De asemenea, în domeniile operative, pot fi scoase la concurs prin trecerea agenților în corpul ofițerilor (în condițiile în care prin master profesional se preconizează formarea, în decurs de un an, a maxim 500 ofițeri) a 500 – 1000 funcții de ofițeri, în 2021 și 1000-2000 de funcții în 2022.
 
De asemenea, la Școlile de agenți de poliție / politie de frontiera – Câmpina, Cluj, Oradea se poate dubla promoția folosindu-se sistemul alternativ de instruire (o lună școală/o lună practică). Aceste măsuri pot contribui mult mai rapid și mai eficient la reducerea deficitului de personal în sistemul polițienesc. SNPPC solicită MAI să prezinte o radiografie a acestui deficit de ofiteri/agenți/personal contractual - indicatori/procent pe fiecare structură.
 
SNPPC apreciază că programele tip MASTER ale Academiei de Poliție ”Al. I. Cuza” trebuie să se adreseze cu prioritate personalului MAI – ofițeri, agenți, personal contractual.
 
Ofiterii trebuie să provină din absolvenți ai Academiei de Poliție ZI sau FR sau prin TCO, din rândul agenților de poliție.
 
Conform procesului Bologna, treapta de masterat este condiționată de deținerea unei diplome de licență în domeniul respectiv sau unul înrudit. Finalizarea studiilor se face printr-un examen, în urma căruia se obține diploma de master. Diplomele de master atestă că titularii acestora au dobândit cunoștințe și competențe generale și de specialitate, precum și abilități cognitive specifice.
 
Programele de studii universitare de master se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.
Conform Ministerului Educatiei, pentru profesii reglementate prin norme, recomandări sau bune practici europene, ciclul I şi ciclul II de studii universitare pot fi oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 şi 6 ani, la învăţământul cu frecvenţă, diplomele obţinute fiind echivalente diplomei de master.
 
Durata studiilor de master este de 1 - 2 ani.
Studiile universitare de master se organizează în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.
Să mai precizăm că reprezentanții MAI au afirmat că admiterea va fi la fel ca si la instituțiile de formare agenți și ofițeri - cu frecventa traseu aplicativ, testari psihologice.
 
In timpul sedintei comisiei de dialog social, MAI a trimis, la orele 10.00, catre Comitetul Economic si Social, unde SNPPC este membru in Comisia pentru administratie si ordine publica, precum si în Plenul CES, proiectul in forma initiala, desi nici nu se terminase sedinta de dialog, în care SNPPC a solicitat dezbatere publica.
 
Acest fapt ridica suspiciuni suficiente că proiectul, redactat pe "repede-inainte"  de MAI, va viza si PCR – Pile, Cunostiinte, Relatii din exterior, dar va conduce implicit la deprofesionalizarea și mai gravă a sistemului, la varf, prin promovarea in corpul ofiterilor - maine poimaine viitori sefi, in loc sa fie promovati agentii de politie cu experiență profesională deja conturată. 
 
Biroul Executiv Central al SNPPC
Parteneri SNPPC: