Comunicate

COMUNICAT 29.11.2022 - Demers SNPPC confirmat: plata normei de echipare se va plăti și din luna ianuarie 2023

COMUNICAT 29.11.2022 - Demers SNPPC confirmat: plata normei de echipare se va plăti și din luna ianuarie 2023

Urmare demersului SNPPC din 10.11.2022 către ministrul Afacerilor Interne, se va da curs solicitării noastre și va modifica, în timp util, ,,OMAI nr. 183 din 10 decembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție (...)”, adică actul normativ care prevede, în prezent, termenul de la care încetează plata acestui drept.

Pe scurt: plata normei de echipare nu va fi sistată din luna ianuarie 2023, urmând ca suma aferentă să fie achitată, în continuare, lunar, posibil și până la finalizarea procedurilor de achiziție și de distribuire către beneficiari a noilor uniforme.

Parteneri SNPPC: