Comunicate

Comunicat 30.10.2023 - Dezbateri publice la MAI pe tema celor 3 proiecte de interes

Comunicat 30.10.2023 - Dezbateri publice la MAI pe tema celor 3 proiecte de interes

     La data de 11.10.2023, SNPPC, a solicitat oficial 3 dezbateri publice, pe marginea celor trei proiecte normative inițiate de Ministerul Afacerilor Interne, în data de 6 oct. a.c., în prezența reprezentanților federațiilor sindicale reprezentative în MAI, a mass-mediei și a altor entități interesate de anunțul public – ONG-uri, asociații profesionale etc.

     Solicitarea FSNPPC a fost aprobată și astfel în zilele de 03,06 și 07 noiembrie 2023 vor avea loc cele 3 dezbateri publice pe tema celor 3 proiecte puse în transparență decizională:

    1. proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și substanțe cu efecte psihoactive;

    2. proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;

    3. proiectul OUG pentru modificarea și completarea unor acte normative, în scopul creșterii siguranței rutiere.

 

    De asemenea, am solicitat  după dezbaterile publice, organizarea unei noi ședințe de dialog social, după cea din 12 octombrie 2023, unde am avut următoarele propuneri –

  1. Modificări/completări la Statutul polițistului și Statutul cadrelor militare (din MAI)

   Din punctul nostru de vedere, am precizat că modificările preconizate nu ar putea produce decât umilirea polițiștilor, care, statistic, au fost depistați pozitiv la consumul de stupefiante în proporție de numai 0,007% din totalul cazurilor, la nivel național (în ultimii 3 ani, au fost dovediți drept consumatori cam 4 polițisti/an), situație în care este nefirească stigmatizarea breslei noastre chiar de către conducerea MAI.  

   Acest argument, în principal, ne-a determinat să  nu acceptăm nicio măsură propusă pe așa-zisa combatere a consumului de droguri, în ceea ce ne privește. Există destule pârghii, în prezent, pentru a descoperi eventualii polițiști care comit astfel de fapte. Teoretic, prin absurd, poate am fi fost de acord cu un astfel de mecanism, dacă măsura nu ar fi fost discriminatorie și ar fi vizat, așa cum am mai spus, toți bugetarii, inclusiv conducerile politice, parlamentarii, guvernul, primarii, consiliile locale, judetene, prefecții, aparatul prefectului etc., dar și privații care asigură servicii de utilitate publică (transport, hrană, energie, gaze etc.). Dacă e să fie lege, să fie cu justă măsură și pentru toată lumea!

   Legat de testarea comportamentului simulat, am respins-o vehement, aceasta neputând fi impusa nouă, atât timp cât nu o poți impune în materie penală. De asemenea, trebuind coroborată cu alte probe, am invitat MAI să folosească probele respective în mod legal și nu pentru a elimina anumite ,,ținte” incomode, cumva.

   Am fost de acord cu recompensarea propusă pentru diferite merite profesionale speciale,  dar și aici avem ceva nelămuriri legate de mecanismul, distribuția (în cazul rezultatelor în echipă), cuantumul recompensei și termenul de acordare.

   Am fost de acord cu extinderea sprijinului juridic al MAI pentru polițistii ultragiați (solicitare SNPPC la protestul din 12.09.2023, din fața sediului MAI, inclusiv în scris, anterior, în 2022-2023), și am propus ca bonificația să fie platită pentru fiecare etapă a procesului penal sau civil (care poate dura timp îndelungat și presupune cheltuieli din partea polițistului).

   Am fost de acord cu instituirea AVERTISMENTULUI, ca sancțiune disciplinară, și a mecanismului prin care se va aplica.

   Am fost de acord cu instituirea mecanismului de cercetare administrativă și raspundere a polițistului, în cuantum de maxim 3 salarii, pentru pagubele produse, în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu - aici vom reveni cu detalii. Am solicitat ca termenul de constatare a pagubei administrative să fie 1 an, în loc de 3 ani, și am cerut introducerea a încă două condiții în baza cărora polițistul să fie exceptat de la răspunderea administrativă: 1 – intervenție la apel SNUAU 112; 2 - lipsa poliță CASCO pentru autospecială.

   Am fost de acord cu diminuarea perioadei de menținere a absolventului masterului profesional, dar nu de la 5, la 3 ani, ci de la 5, la 2 ani, și cu stabilirea unor excepții, prin care absolvenții masterului să se mute in judetul de unde provin; chiar am solicitat un nou criteriu (,,are in intreținere unul sau mai multi copii", pe lânga cele cu membrul de familie grav bolnav, respectiv cu polițistul care urmează un tratament pentru o boală gravă). Nu ar fi rău să se stabilească acest criteriu si pentru cazurile de mutare/transfer.

    Am fost de acord cu acordarea gradului de ofițer corespunzător vechimii pentru absolvenții cu diplomă de licență ai Academiei de Poliție ,,A.I. Cuza” (cursuri cu si fără frecvență).

   Am fost de acord cu inregistrarea audio și video a  concursurilor. Pentru situațiile de  concurs/mutare/transfer am fost de acord cu eliminarea sintagmei ,,este în curs de cercetare disciplinară" și înlocuirea ei cu ,,se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare" (dealtfel, acestea sunt solicitări scrise ale SNPPC, începând cu 2021). Am propus ca șefilor profesionali împuterniciți/desemnați, care pică examenul psihologic, să le înceteze imediat împuternicirea/desemnarea. Același lucru și pentru șefii împuterniciți, care pică examenul sau nu se înscriu la examen.

   Am fost de acord cu folosirea, remunerată, a polițistilor pensionari, în procesul de învățământ/instruire al elevilor sau polițiștilor debutanți!        

 

        2. Modificări/completări propuse la OUG 195/2002 – siguranță rutieră

   Nu am fost de acord cu obligația polițistului de a testa conducătorul auto în anumite situații, unele chiar hilare (existența în interiorul habitaclului a unui recipient cu alcool, care prezintă semne ca a fost folosit, a unei damigene cu vin adus de la țară, toamna etc.). Am precizat că este suficientă sesizarea halenei alcoolice.

   De asemenea, nu am fost de acord cu obligativitatea testării pe alcool si antidrog, dacă conducatorul auto este menționat în bazele de date drept consumator de alcool sau/și substanțe interzise, această măsură fiind imposibil de pus permanent în practică. Dacă găsim în trafic de 3 ori aceeasi persoană, o testăm de 3 ori? De unde timpul necesar, de unde luam aparatul Dragger/Aquila, când nu avem fiecare aparatul propriu? Și ar mai fi și alte inconveniente practice.  

   Punctul de amendă - am solicitat 10% din salariul minim, MAI a propus 5%, procentul urmând să se raporteze la salariul minim pe economie, fără a mai fi plafonat.

   Nu am fost de acord cu folosirea filmărilor trimise/primite de/de la terțe persoane petiționare, ca temei exclusiv de aplicare a anumitor sancțiuni la regimul rutier. Ne dorim aparatură conformă, omologată și calibrată, si nu filmări obscure, trunchiate, decupate, poate chiar falsificate, care să ne dea ulterior bătăi de cap în instanțe. Să nu uităm ce face, deja, inteligența artificială, imitând voci, trăsături faciale sau realizând chiar filme!

   Nu am fost de acord cu eliminarea măsurii Avertismentului pentru unele contraventii și nici cu eliminarea a 1/2 din minim, în acestea sau în alte cazuri contravenționale. OG 2/2002 este foarte clară: agentul constatator este singurul în măsură sa aprecieze sancțiunea care trebuie aplicată, iar contravenientul trebuie sa aibe dreptul sa achite 1/2 din minimul stabilit de legiuitor!

 

       3. Modificări/completări propuse la Legea privind combaterea traficului ilicit de droguri

   Am solicitat ca pedepsele să plece de la 2 ani, si nu de la 1 an, precum și inchisoare strictă, fără alternativă.  

   Nu am fost de acord cu confiscarea parțiala/totală a autoturismului, pe motiv că s-au descoperit droguri în interior. Mașina poate fi a altei persoane, de bună credință, care nu cunoaște situația, iar prevederea este de o larghețe cel putin suspectă, existând multe situații în care până și politiștilor li se pot înscena astfel de "evenimente".

   Nu am fost de acord cu diminuarea limitelor pedepselor cu 1/2, dacă infractorii respectivi dau în vileag alte fapte cel putin la fel de grave, precum cele comise de ei. Am propus o diminuare cu 1/3  a limitelor, în astfel de situații.

 

https://www.mai.gov.ro/informatii-publice/transparenta-decizionala/

  Considerăm că inițiativa legislativă este fără precedent în istoria Ministerului Afacerilor Interne, iar concretizarea ei ar conduce la umilirea angajaților MAI, în dezacord cu drepturile fundamentale prevăzute în Constituție!

Parteneri SNPPC: