Comunicate

Comunicat 31.05.2022 - POLIȚIȘTII vin primii la intervenție și pleacă ultimii......La DREPTURILE SALARIALE SUNTEM MEREU ULTIMII!

Comunicat 31.05.2022 - POLIȚIȘTII vin primii la intervenție și pleacă ultimii......La DREPTURILE SALARIALE SUNTEM MEREU ULTIMII!

Astăzi, 31 mai 2022, Camera Deputaților a adoptat PLX 21/2022, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede printre altele următorul amendament :

Art.II. – La articolul I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1202 din 18 decembrie 2021, cu modifcările ulterioare, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin.(41) și (42), cu următorul cuprins:

„(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare lunară şi indemnizaţiile lunare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna decembrie 2021.

(42) Începând cu data de 1 iulie 2022, pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, în perioada ianuarie-iunie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază aceste categorii de personal se majorează cu 1/4 din diferenţa dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2022 şi cele din luna iunie 2022.”

După cum știm până în prezent din cele 4 sferturi pe care le aveam de încasat conform Legii 153/2017 (2019,2020,2021,2022) am primit numai 2 sferturi (2019,2020), începând cu 1 ianuarie 2022 statul fiind dator polițiștilor și personalului contractual din MAI cu cele 2 sferturi aferentele anilor 2021 și 2022 plus calculul sporurilor și indemnizațiilor la salariul de funcție/bază din 2022. 

Prin votul de astăzi ni se acordă un sfert din toată restanța salarială, adică jumătate dintr-o tranșă (suma pe care o vom încasa se poate calcula foarte ușor înjumătățind una din tranșele pe care le avem trecute pe fluturașul de salariu).

Din păcate acest PLX nu a vizat și actualizarea salariului gradului profesional deținut, așa cum este amendat PLX 52/2022.

Restanța acordată astăzi este nemulțumitoare în contextul eforturilor depuse de noi pe perioada pandemiei, razboiului din Ucraina și inflației aduse de creșterea prețurilor la gaze, energie si carburanți, mai ales că de la 1 iulie 2022 plata normei de echipament va fi sistată.

Efectiv statul dă cu o mână și ia cu cealalată, prin sistarea plății normei de echipament anulând efectiv această recuperare, ba chiar suntem în pierdere ținând cont de inflația de peste 20% cumulată în perioada ianuarie 2020- prezent.

Ne pregătim de proteste și reacții ferme având în vedere și deficitul de personal de peste 20.000 angajați MAI.

În al 13 lea ceas solicităm coaliției de guvernare să prioritizeze familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și să aplice imediat și integral Legea 153/2017.

 

Biroul Executiv Central al SNPPC

Parteneri SNPPC: