Comunicate

COMUNICAT din 11.01.2018 - FSNPPC solicită respectarea drepturilor constituționale în ceea ce privește raporturile de serviciu/contractele de munca ale polițiștilor/personalului contractual din MAI

COMUNICAT din 11.01.2018 - FSNPPC solicită respectarea drepturilor constituționale în ceea ce privește raporturile de serviciu/contractele de munca ale polițiștilor/personalului contractual din MAI

Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, cea mai mare organizaţie de profil, cu reprezentativitate în domeniul ordinii şi siguranţei publice gestionate de către Ministerul Afacerilor Interne, a participat ieri, 10.01.2018, la ședința de dialog social ce a avut loc la MAI.

Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul de modificare a OMAI nr. 577 privind programul de lucru al polițiștilor.

Prin proiect, se dorea reglementarea pentru întregul personal al Ministerului Afacerilor Interne, aspect ilegal în opinia noastră, întrucât reglementările pentru personalul cotractual există în Codul Muncii și de la acestea nu se poate deroga prin ordin de ministru.

De asemenea, FSNPPC a arătat faptul că motivele pentru care nu susține proiectul sus-menționat sunt, pe de-o parte, faptul că programul de lucru este reglementat pentru polițiști și personalul contractual de:

- Directiva 88/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru;

- Legea 53/2003 (Codul Muncii);

- Legea 360/2002(Statutul polițistului);

- Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special – polițiști din Ministerul Afacerilor Interne – Capitolul 4, pentru polițiști;

- Contractul colectiv de muncă la nivel de grup de unități din Ministerul Afacerilor Interne, Capitolele 2 și 3, pentru personalul contractual;

iar, pe de altă parte, proiectul supus dezbaterii conține prevederi abuzive ale drepturilor angajaților MAI, cu privire la refacerea capacității de muncă, libera circulație și chiar planificarea serviciului polițienesc.

FSNPPC a menționat Decizii ale CCR, în care s-a precizat, ținând cont de dispozițiile constituționale ale art. 73 alin. (3) lit.j), că aspectele esențiale ale exercitării raporturilor de serviciu, în cazul polițiștilor, trebuie reglementate prin lege organică, respectiv Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, lege specială în sensul art.1 alin.(2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Executarea raporturilor de serviciu NU trebuie să fie reglementată printr-un act administrativ! Iar pentru personalul contractual din MAI nu se poate deroga prin OMAI de la Codul Muncii!

Ținând cont de faptul că aspectele privind programul de lucru, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal vizează conținutul juridic al raporturilor de serviciu ale polițiștilor, apreciem că art. 39 alin. 2 și 3 din Legea nr. 360/2002 sunt vădit viciate din punct de vedere al constituționalității, motiv pentru care există peste 100 dosare aflate în fază de raport la Curtea Constituțională cu privire la acest aspect, urmare a unor excepții invocate în diferite instanțe de către SNPPC.

În sensul celor exprimate anterior este și textul art. 53 Constituție, referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi:

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

La finalul ședinței s-a convenit amânarea emiterii unui nou OMAI, în acest sens, urmând a avea loc o nouă rundă de discuții, la nivelul MAI, cu privire la subiectul în cauză!

Reprezentanții FSNPPC au prezentat, în cadrul discuțiilor, și alte ”aberații juridice” din OMAI-uri, prin care anumite drepturi ale polițiștilor sunt înlăturate abuziv, între care concediul de odihnă suplimentar, care este un drept constituțional garantat și la care polițiștii au dreptul și în anul următor, chiar dacă, din diferite motive, nu l-au efectuat în anul în curs! Orice act al unui manager, prin care nu se recunoaște acest drept pentru angajații MAI, constituie un abuz grav cu privire la drepturile acestora!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: