Comunicate

COMUNICAT din 14.06.2017: Discuţii la Cotroceni pe marginea scrisorii deschise adresate preşedintelui României

COMUNICAT din 14.06.2017:

Discuţii la Cotroceni pe marginea scrisorii deschise 
adresate preşedintelui României

În cursul zilei de ieri, între orele 17,30-19,00, preşedintele SNPPC/FSNPPC, Dumitru Coarnă, s-a întâlnit, la Palatul Cotroceni, cu şeful Departamentului Securităţii Naţionale din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, consilierul prezidenţial Ion Oprişor, în cadrul unei discuţii solicitate de către FSNPPC.

Tema întâlnirii a constituit-o scrisoarea deschisă adresată de către organizaţia noastră sindicală preşedintelui României, prin care cerem nepromulgarea Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, recent votată de către Parlament.

Preşedintele FSNPPC şi, totodată, vicepreşedintele Biroului Executiv Cartel ,,ALFA” a motivat, atât verbal, cât şi în scris, această solicitare, argumentând faptul că, în forma actuală, legea trimisă la promulgare este neconstituţională şi discriminatorie pentru poliţiştii şi personalul contractual din Ministerul Afacerilor Interne, dar şi pentru familia ocupaţională ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională” din care facem parte.

În urma acestei întâlniri, aşteptăm răspunsul oficial al Administraţiei Prezidenţiale, care va fi adus la cunoştinţa membrilor noştri de sindicat şi a opiniei publice în cel mai scurt timp.

Redăm, mai jos, conţinutul scrisorii deschise trimise preşedintelui României (documentul original, înregistrat la Administratia Prezidentială cu nr. 4749/09.06.2017, este postat pe facebook.com/snppc.ro):

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Bucureşti,

Ex. nr. 1

Nr 25 din 09.06.2017

SCRISOARE DESCHISĂ

Domnului KLAUS WERNER IOHANNIS – PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

Stimate domnule Preşedinte,

Prin prezenta Scrisoare deschisă, Federaţia Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, persoană juridică de drept privat, legal constituită, care include organizaţii sindicale cu reprezentativitate în domeniul ordinii publice gestionate de către Ministerul Afacerilor Interne, având în componenţă peste 45.000 membri,

în temeiul prevederilor Legii dialogului social nr. 62 din 2011 (actualizată), a statutului nostru juridic şi al art. 51 (2) din Constituţia României – Dreptul la petiţionare –, vă adresează, public, solicitarea de a nu promulga ,,Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, înregistrată la Parlament cu nr. Pl-x 209/2017, din următoarele considerente:

- în forma adoptată de Parlament, actul normativ nu îndeplineşte criteriile de constituţionalitate necesare unei legi organice;

- art. 38 (Aplicarea legii) nu respectă însuşi sistemul de reglementare prevăzut în corpul legii (de exemplu, majorările salariale nu se aplică la aceleaşi termene pentru toate familiile ocupaţionale: pentru aleşii locali şi pentru parlamentari este prevăzut termenul de 01 iulie 2017, în timp ce pentru alte categorii profesionale sunt prevăzute termene succesive, începând cu 01 ianuarie 2018);

- prin modul de reglementare din corpul legii şi din Anexele nr. VI şi VIII, care privesc familia ocupaţională ,,apărare, ordine publică şi securitate naţională”, din care fac parte membrii noştri de sindicat, sunt încălcate două dintre principiile prevăzute la art. 6 din lege, respectiv ,,principiul nediscriminării” (în sensul eliminării oricăror forme de discriminare și instituirii unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeași activitate și are aceeași vechime în muncă și în funcție, şi ,,principiul importanţei sociale a muncii” (în sensul că salarizarea personalului din sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor);

- majorările salariale prevăzute, succesiv, până la finalul legii, pentru unele dintre familiile ocupaţionale, sunt substanţiale (ajungând chiar şi la 150%), în timp ce, pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, pe care îl reprezentăm, acestea sunt mult mai mici, fapt care creează o situaţie discriminatorie evidentă;

- în opinia noastră, neconstituţionalitatea legii derivă şi dintr-o altă prevedere a art. 38, care prevede o majorare salarială brută, de la 01 ianuarie 2018, cu 25%, prin raportare la salariile aflate în plată în decembrie 2017 (stabilite prin Legea nr. 115/2017, care va fi abrogată prin ,,Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice” - Pl-x 209/2017), fără a fi luate în calcul salariile prevăzute în Anexele VI şi VIII ale noii legi, care stabilesc cuantumuri mărite ale acestora pentru poliţiştii şi personalul contractual din Ministerul Afacerilor Interne; în concret: sistemul de referință la care legiuitorul face trimitere pentru așa-zisele majorări salariale, respectiv 31.12.2017, nu este cel constituțional, respectiv 31.12.2022. În fapt, salarizarea familiilor ocupaționale din Anexele VI și VIII (personalul contractual din MAI, MApN, SRI, STS, SPP) va rămâne în aceleași disfuncții salariale existente din 2009 până în prezent, parte din această categorie profesională urmând a avea veniturile chiar diminuate, de la 01 ianuarie 2018, cu circa 1-2%, faţă de cele aflate în plată la 31.12.2017, în condiţiile în care, prin Codul Fiscal, contribuţiile către stat vor fi transferate de la angajator la angajat;

- de asemenea, plafoanele impuse, prin legea în cauză, pentru sporuri, indemnizaţii, adaosuri etc. pun în dificultate funcţionarea normală a unităţilor operative (ordonatorii terţiari), datorită faptului că, deşi peste 80% din personalul cu funcţii de execuţie execută misiuni specifice pe timp de noapte, în condiţii grele de muncă, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale etc., acesta nu va putea beneficia de toate sporurile cuvenite în mod legal, întrucât plafonul alocat nu poate acoperi tot necesarul bugetar existent, chiar şi în condiţiile unui deficit real de personal de circa 20.000 oameni; cu alte cuvinte, în practică aceste sporuri nu vor fi acordate, ele fiind golite de conţinut (rămânând doar pe hârtie).

Domnule Preşedinte,

Având în vedere considerentele sus-precizate, precum şi veniturile extrem de precare, raportate la realităţile economice actuale şi la alte categorii de personal bugetar, a circa 70% dintre angajaţii Ministerului Afacerilor Interne, care au salariul de bază minim brut garantat în plată, de 1.450 lei,

ţinând cont de riscurile profesionale şi de importanţa socială a muncii prestate de către structurile Poliţiei, Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Jandarmeriei, Inspectoratului General pentru Imigrări etc.,

vă reiterăm rugămintea de a dispune de prerogativele dumneavoastră, conferite de prevederile art. 77 (2) şi art. 80 (2) din Constituţia României, în sensul de a trimite la reexaminare, în Parlament, ,,Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”, înregistrată cu nr. Pl-x 209/2017.

Cu deosebită consideraţie,

Președintele Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor

şi Personalului Contractual din România

Vicepreşedinte - Biroul Executiv al Confederaţiei Sindicale Cartel ,,ALFA”

Dumitru COARNĂ

Parteneri SNPPC: