Comunicate

COMUNICAT din 23.02.2018 - FSNPPC cere Guvernului României, MAI şi Ministerului Muncii să aplice Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 21.02.2018!

COMUNICAT din 23.02.2018 - FSNPPC cere Guvernului României, MAI şi Ministerului Muncii să aplice Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 21.02.2018!

De la crearea sa, în 1952, misiunea Curții de Justiție a Uniunii Europene este de a garanta „respectarea legii în interpretarea și aplicarea tratatelor", prin: controlul legalităţii actelor instituțiilor Uniunii Europene; asigurarea faptului că statele membre își îndeplinesc obligațiile rezultate din tratate și interpretarea dreptului Uniunii la solicitarea instanțelor naționale.

Conform art. 148 din Constituţia României şi art. 4 din Codul de procedură civilă, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare, cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne.

În acest sens, atregem atenţia asupra faptului că, prin Decizia Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată acum două zile, în 21.02.2018 - care poate fi accesată la adresa de internet http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd2ac82b615c754fb8b47f996e56e84024.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNb390?text=&docid=199508&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=976455 -, s-a statuat un adevăr juridic pe care organizaţia noastră sindicală îl clamează continuu: timpul alocat, prin planificare, pentru intervenţia de la domiciliu în favoarea angajatorului (permanenţa) trebuie compensat, pentru că nu poate fi considerat repaus, ci face parte din programul de lucru!

În aceste condiţii, apreciem că afirmaţiile zeflemitoare ale ministrului Muncii, făcute zilele trecute, în mass-media, la adresa modului în care trebuie trataţi poliţiştii, care ,,stau acasă şi aşteaptă un telefon", sunt contrare dreptului european şi sfidează necesitatea legală de a asigura continuitate serviciului poliţienesc din România, în interesul cetăţenilor, comunităţilor şi statului!

Cerem imperativ Guvernului şi MAI să soluţioneze această situaţie de criză, prin alocarea fondurilor financiare şi materiale necesare executării unui serviciu poliţienesc de calitate, în conformitate cu legislaţia europeană şi cu nevoile reale de protecţie, pe care cetăţenii le resimt, dar şi cu respectarea drepturilor aferente angajaţilor din domeniul ordinii şi siguranţei publice!

De asemenea, în cursul săptămânii următoare, SNPPC va adresa un chestionar, pe această temă, Uniunii Europene a Poliţiştilor – cea mai mare organizaţie sindicală poliţienească din UE, al cărei membru fondator suntem încă de la înfiinţare –, solicitând inclusiv intervenţia pe lângă forurile abiliate în controlul aplicării art. 2 al Directivei Europene 2003/88 în ţara noastră, care este interpretat de Curtea de Justiţie astfel: „timpul de gardă pe care un lucrător îl petrece la domiciliu, cu obligația de a răspunde la apelurile angajatorului său (...), ceea ce restrânge în mod semnificativ posibilitățile de a avea alte activități, trebuie să fie considerat <>”.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: