Comunicate

COMUNICAT din 23.10.2017 - Statutul poliţistului, aproape de final

COMUNICAT din 23.10.2017 - Statutul poliţistului, aproape de final

Forma finală a Statutului poliţistului, elaborată de MAI, a fost trimisă în teritoriu, săptămâna trecută, pentru consultare. Reamintim că, în urmă cu o lună, SNPPC a transmis ministrului Afacerilor Interne, în scris, un set de propuneri pentru îmbunătăţirea acestei legi, care vizează drepturile profesionale şi economico-financiare ale poliţiştilor.

Principalele noastre amendamente, susţinute şi în dezbaterile publice organizate de MAI, se referă la:

- formarea profesională, debutul în carieră, acordarea gradelor profesionale şi promovarea în funcţie;

- dreptul la chirie (sau decontarea transportului pentru colegii mutați la cerere / în interesul serviciului); am solicitat ca aceasta să se acorde nu doar pentru localitatea unde polițistul lucrează - care în prezent trebuie să corespundă cu cea de domiciliu, ci și pe o rază de 30 km, iar suma să fie calculată la nivelul pieței, asemănător familiei ocupaționale ”Justiţie”;

- ajutorarea personalului care doreşte achiziţionarea unei locuinţe (crearea, în termen de 90 de zile de la apariţia legii, a unui cadru juridic şi financiar adecvat);

- plata conform funcției pe care o ocupă; în prezent există o discriminare între funcțiile de conducere și cele de execuție, în sensul că doar polițiștii care ocupă funcții de conducere sunt plătiți la nivelul funcției);

- eliminarea condiției de a nu fi în curs de cercetare disciplinară, impusă în prezent polițistului care participă la un concurs pentru ocuparea unui post de conducere vacant sau TCO (respectarea prezumpției de nevinovăție şi eliminarea unor posibile cercetări ,,dedicate”);

- asigurarea gratuită a asistenţei, medicamentelor şi serviciilor medicale;

- protecţia juridică a demnităţii, imaginii şi datelor personale ale poliţiştilor;

- protecţia din punct de vedere al sănătăţii şi securităţii în muncă;

- asigurarea mijloacelor tehnice pentru intervenţie / desfăşurarea misiunilor;

- acordarea ajutoarelor financiare, la trecerea în rezervă, cu drept la pensie medicală sau de serviciu.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: