Comunicate

COMUNICAT din 29 iunie 2017: Primăria Capitalei respinge solicitarea FSNPPC privind organizarea unor proteste în faţa sediului PSD din Bucureşti. Vom identifica alte forme legale de exprimare a nemulţumirilor noastre!!

COMUNICAT din 29 iunie 2017:
Primăria Capitalei respinge solicitarea FSNPPC 
privind organizarea unor proteste în faţa sediului PSD din Bucureşti.


Vom identifica alte forme legale de exprimare a nemulţumirilor noastre!!

În cursul acestei dimineţi am fost informaţi, telefonic, de către reprezentantul Primăriei Capitalei, că solicitarea Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România (FSNPPC), trimisă acestei instituţii, în scris, în urmă cu două zile, referitoare la organizarea unor adunări publice (pichetări), luna viitoare, în faţa sediului central din Bucureşti al Partidului Social Democrat, a fost respinsă.

În acest sens, urmează să primim şi un răspuns oficial, în scris.

Motivul respingerii cererii ar fi acela că, în intervalul 10-26 iulie a.c., sunt programate alte evenimente publice în zonă şi, conform legii, solicitarea noastră nu poate fi avizată favorabil. Aşteptăm motivarea juridică detaliată şi, evident, vom acţiona în consecinţă!

Reamintim că, în cererea trimisă primarului Capitalei, am invocat două temeiuri legale ale protestelor noastre, în acord cu statutul FSNPPC, cu legislaţia generală privind manifestările sindicale şi, respectiv, cu aceea referitoare la desfăşurarea adunărilor publice în România:

- ,,salarizarea precară din M.A.I.” (raportată la realităţile economice actuale, precum şi la alte categorii de personal bugetar, în pofida unor măsuri luate anul acesta, care, însă, nu au condus şi nu vor conduce la o majorare semnificativă a nivelului nostru de trai);

- ,,subfinanţarea MAI” (care incumbă atât un deficit real de personal, de circa 20.000 oameni - cu influenţe negative asupra capacităţii de asigurare a ordinii publice necesare societăţii româneşti, în ansamblu -, cât şi nevoia de a menţine în funcţiune unele sedii şi mijloace tehnice/de transport uzate fizic şi moral, fapt ce atrage după sine multiple riscuri la adresa integrităţii fizice/sănătăţii membrilor noştri de sindicat).

Precizăm că nu renunţăm la intenţia de a ne manifesta public protestul faţă de cele două probleme, care afectează în mod grav interesele membrilor noştri de sindicat din Ministerul Afacerilor Interne, urmând ca la nivelul FSNPPC să fie identificate, în cel mai scurt timp, formele legale de acţiune sindicală, asumându-ne, în acest sens, orice risc!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL - FSNPPC

Parteneri SNPPC: