Comunicate

COMUNICAT FSNPPC/22.07.2022 - Declanșăm conflictul colectiv de muncă și ne pregătim de grevă!

COMUNICAT FSNPPC/22.07.2022 -   Declanșăm conflictul colectiv de muncă și ne pregătim de grevă!

 

Urmare eșecului, de ieri, 21 iulie, al negocierilor dintre Federațiile sindicale reprezentative și Ministerul Afacerilor Interne, privind noul ,,Contract Colectiv de Muncă la nivel grup de unități din MAI”– care reglementează drepturile/interesele personalului contractual (așa cum prevăd Codul Muncii și Legea dialogului social nr. 62/2011), am demarat procedura pentru declanșarea conflictului colectiv de muncă și, implicit, a grevei personalului contractual, acțiune sindicală PERFECT LEGALĂ, pe care o vom pune în aplicare, dacă revendicările noastre nu vor fi soluționate.

Efectele și termenul de aplicare a acestei măsuri nu pot fi cuantificate foarte precis, dar activitatea în TOATE STRUCTURILE centrale și teritoriale ale MAI va fi extrem de  îngreunată și foarte dificil de desfășurat fără implicarea profesională a colegilor noștri.

Vom reveni cu detalii, pentru a preciza deciziile care urmează a fi luate în cadrul Biroului Executiv al FSNPPC, urmând a avea consultări și cu alte Federații, pentru a stabili împreună un calendar clar și concis al acțiunilor sindicale, pe care le putem derula individual sau în comun.

 

BIROUL EXECUTIV

al FEDERAȚIEI NAȚIONALE  A SINDICATELOR POLIȚIȘTILOR ȘI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN ROMÂNIA - FSNPPC

 

Legea 62/2011 - conflictul colectiv de muncă

 

-  art. 156: Dreptul angajaţilor de a declanşa conflicte colective de muncă în legătură cu începerea, desfăşurarea şi încheierea negocierilor contractelor colective de muncă este garantat de lege.

-art. 160: În cazul conflictelor colective de muncă angajaţii sunt reprezentaţi de organizaţiile sindicale reprezentative sau reprezentanţii angajaţilor, după caz, care participă la negocierile colective ale contractului sau acordului colectiv de muncă aplicabil.

- art. 161: Conflictele colective de muncă pot fi declanşate în următoarele situaţii:

a)angajatorul sau organizaţia patronală refuză să înceapă negocierea unui contract ori acord colectiv de muncă, în condiţiile în care nu are încheiat un astfel de contract sau acord ori cel anterior a încetat;

b)angajatorul sau organizaţia patronală nu acceptă revendicările formulate de angajaţi;

c)părţile nu ajung la o înţelegere privind încheierea unui contract sau acord colectiv de muncă până la data stabilită de comun acord pentru finalizarea negocierilor.

- art. 181: Prin grevă se înţelege orice formă de încetare colectivă şi voluntară a lucrului într-o unitate.

Parteneri SNPPC: