Comunicate

COMUNICAT privind asistenţa de specialitate acordată de către SNPPC personalului încadrat la Spitalul şi Policlinica M.A.I.

COMUNICAT
privind asistenţa de specialitate acordată de către SNPPC 
personalului încadrat la Spitalul şi Policlinica M.A.I.

În perioada 27-28 iulie a.c., Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, prin vicepreşedintele Dumitru Coarnă, a fost prezent la şedinţele de lucru vizând procesul de reorganizare aflat în derulare la nivelul Direcţiei Medicale a M.A.I.

Reprezentantul Biroului Executiv Central al SNPPC a asigurat asistenţă de specialitate membrilor noştri de sindicat din cadrul Spitalului de urgenţă ,,Prof. dr. Dumitru Gerota“ şi C.M.D.T.A. ,,Dr. Nicolae Kretzulescu“ – Bucureşti, în ceea ce priveşte respectarea drepturilor ofiţerilor, agenţilor şi personalului contractual din aceste două unităţi medicale, care sunt vizaţi de modificările aduse organigramelor şi ştatelor de organizare.

Cu acest prilej, SNPPC a pus pe agenda discuţiilor avute cu conducerile administrative ale Spitalului şi Policlinicii M.A.I. câteva aspecte extrem de importante, care trebuie avute în vedere cu caracter permanent:

- acordarea sporului de doctorat pentru personalul medical care îndeplineşte condiţiile cerute de lege în acest sens;

- sporul salarial pentru personalul medical de nivel mediu, care are studii superioare cu profil medical şi îndeplineşte atribuţii de specialitate, prevăzute ca atare în fişa postului;

- spor salarial pentru agenţii de poliţie cu studii superioare, care au prevăzute în fişa postului atribuţii din domeniul specialităţii studiilor absolvite;

- efectuarea gărzilor medicale în timpul normat de lucru, precum şi în afara acesuia, cu respectarea legislaţiei în materie, respectiv Legea nr. 53 din 2003 actualizată (Codul Muncii) şi Directiva europeană nr. 88 din 2003 privind organizarea timpului de lucru pentru angajaţi.

Marţi, 02 august a.c., va avea loc o nouă rundă de discuţii între conducerile administrative ale celor două instituţii medicale şi reprezentanţii SNPPC, pentru a fi puse la punct unele detalii referitoare la modul de implementare a normelor de management organizatoric şi planificare structurală aplicabile în M.A.I.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: