Comunicate

COMUNICAT privind constituirea Comisiei Paritare la nivelul M.A.I.

COMUNICAT
privind constituirea Comisiei Paritare la nivelul M.A.I.

Din iniţiativa Biroului Executiv Central al SNPPC, la sediul Ministerului Afacerilor Interne are loc azi, 29 iulie 2016, şedinţa de constituire a Comisiei Paritare, care va funcţiona la nivelul acestei instituţii, conform HG nr. 833 din 2007. La activitate vor lua parte, alături de factorii de decizie desemnaţi de către conducerea M.A.I., delegaţi ai tuturor federaţiilor sindicale recunoscute cu reprezentativitate juridică în cadrul dialogului social reglementat de lege.

Comisia paritară propune conducerii M.A.I. unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii, formulează propuneri privind flexibilizarea programului de lucru şi - foarte important poentru toti membri de sindicat! - participă la negocierea acordului colectiv de muncă, elaborând proiectul acestui document.

Acordul colectiv de muncă se referă, în principal, la:

- constituirea/folosirea fondurilor destinate îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

- sănătatea şi securitatea în muncă;

- programul zilnic de lucru şi perfecţionarea profesională;

- alte măsuri decât cele prevăzute de lege, referitoare la protecţia celor aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor sindicale sau desemnaţi ca reprezentanţi ai funcţionarilor publici.

La şedinţa de azi, SNPPC va fi reprezentat de către dnii Dumitru Coarnă, Andrei Marian şi Marius Ionescu, vicepreşedinţi în Biroul Executiv Central.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: