Comunicate

COMUNICAT privind întâlnirea unei delegaţii SNPPC cu inspectorul general al Poliţiei Române

COMUNICAT
privind întâlnirea unei delegaţii SNPPC 
cu inspectorul general al Poliţiei Române

Azi, 01 august 2016, la prima oră a dimineţii, o delegaţie a SNPPC, formată din doi membri ai Biroului Executiv Central, s-a întâlnit cu inspectorul general al Poliţiei Române, domnul chestor de poliţie Bogdan Despescu, la sediul IGPR, pentru o discuţie referitoare la câteva dintre problemele aflate pe agenda sindicatului nostru.

Reprezentanții SNPPC au abordat următoarele chestiuni:

1. – aplicarea măsurilor cu privire la protejarea angajaţilor pe timp de caniculă, acolo unde este cazul. Legislaţia în vigoare prevede că, în perioadele cu temperaturi extreme, care depăşesc 37 de grade şi sunt corelate cu condiţiile de umiditate mare, angajatorii sunt obligaţi să asigure condiţii minime pentru menţinerea stării de sănătate a lucrătorilor. Astfel, pentru salariaţii care lucrează în aer liber, angajatorii trebuie să ia măsuri de reducere a intensităţii şi ritmului activităţilor fizice, de alternare a efortului dinamic cu cel static şi a perioadelor de lucru cu cele de repaus, în locuri umbrite, dar şi să asigure fiecărui lucrător câte 2-4 litri de apă minerală, duşuri şi echipament individual de protecţie. În cazul angajaţilor care lucrează în spaţii închise, trebuie să se ia măsuri de ventilare corespunzătoare. Angajatorii care nu pot asigura aceste condiţii, de comun acord cu reprezentanţii sindicatelor sau cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, trebuie să ia măsurile de reducere a programului de lucru sau de eşalonare pe două perioade a zilei de lucru, respectiv până la ora 11.00 şi după ora 17.00, iar acolo unde se impune, întreruperea colectivă a lucrului, cu asigurarea continuităţii activităţii în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă. Pentru prevenirea unor accidente determinate de munca în condiţii de temperaturi extreme, angajatorii trebuie să ia următoarele măsuri: asigurarea examenului medical la angajare şi a controlului medical periodic, urmărind depistarea precoce a contraindicaţiilor pentru munca la temperaturi crescute sau scăzute; asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate; trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului pentru persoanele cu afecţiuni care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme;

2. – remedierea unei erori de natură financiară, produsă în detrimentul a peste 70 de poliţişti care au fost transferaţi (sub aspect logistic şi financiar) de la IGPR – Direcţia Poliţiei Rutiere, la IPJ Călăraşi, pentru a asigura controlul, supravegherea şi îndrumarea circulaţiei pe autostrada A 2, având în vedere traficul intens înregistrat în acest sezon pe respectivul traseu rutier. În concret, aceştia nu au primit, în ultimele luni, un spor salarial prevăzut de normativele în vigoare; inspectorul general al Poliţiei Române ne-a asigurat că situaţia se va soluţiona favorabil, iar colegii în cauză vor primi, pe viitor, drepturile cuvenite, inclusiv suma restantă;

3. – a fost adusă în discuţie şi situaţia conflictuală creată la BCCO Bucureşti, intens mediatizată în ultima săptămână, care priveşte îndeosebi managementul defectuos al structurii, respectiv o anumită relaţie tensionată între conducere şi unii dintre lucrătorii acestei unităţi de elită a Poliţiei Române, dar şi posibilitatea existenţei unor fapte de natură penală, imputabile conducerii. Inspectorul general ne-a asigurat că acest caz este în atenţia domniei-sale, spre analiză şi verificări specifice, în scopul soluţionării legale şi cât mai rapide a problemelor apărute;

4. – a fost pusă în discuţie şi situaţia poliţiştilor încadraţi din sursă externă sau reîncadraţi, începând cu data de 01 iulie a.c. După cum am informat şi într-un comunicat difuzat la începutul lunii trecute, SNPPC a intreprins acţiuni concrete în vederea acordării drepturilor financiare cuvenite noilor noştri colegi, respectiv: suma compensatorie pentru chirie sau transport, după caz; indemnizaţie de instalare; norma 12 B pentru turele de schimb din mediul rural; restituirea sumelor cheltuite cu ocazia vizitei medicale efectuate la angajare, conform OMAI S/214/2011.

Domnul chestor de poliţie Bogdan Despescu a manifestat transparenţă în cadrul întâlnirii, manifestând disponibilitate pentru rezolvarea tuturor chestiunilor aduse în discuţie de către reprezentanţii SNPPC, inclusiv pentru continuarea dialogului bilateral, în scopul prevenirii apariţiei unor situaţii tensionate şi al respectării drepturilor de orice natură ale angajaţilor din cadrul Poliţiei Române.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: