Comunicate

COMUNICAT privind participarea unei delegaţii FSNPPC la negocierile salariale de la Ministerul Muncii

COMUNICAT
privind participarea unei delegaţii FSNPPC 
la negocierile salariale de la Ministerul Muncii

În aceste momente (ora 11,00 - 06 martie 2017), la Ministerul Muncii încep negocierile privind salarizarea, între conducerea acestei instituţii, în frunte cu ministrul Lia-Olguţa Vasilescu, şi federaţiile sindicale reprezentative din domeniul Ordinii şi Siguranţei Publice.

Delegaţia FSNPPC este formată din: Dumitru Coarnă – preşedinte, Claudiu Staicu – trezorier general, Petruş Gorgovan – preşedinte SPPC din cadrul Bazei de Reparaţii Navale Brăila şi Gioni Bălan, vicepreşedinte SNPPC - IPJ Dolj.

Negocierile au loc pe două mari paliere:

- aplicarea HG nr. 1/2017 cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară;

- intrarea in vigoare a unei noi legi de salarizare unitară a personalului plătit din fonduri publice.

Precizăm că FSNPPC a înaintat prim-ministrului Sorin Grindeanu o listă de revendicări, pentru rezolvarea paşnică a conflictului de muncă deschis luna trecută, dar a oferit şi unele soluţii juridice pentru rezolvarea problemelor legate de salarizarea angajaţilor Ministerului Afacerilor Interne, chestiune care a fost tratată discreţionar şi abuziv în ultimii ani.

Asigurăm membrii FSNPPC că Biroul Executiv Central va trata cu maximă responsabilitate aceaste negocieri şi nu va ceda în faţa Guvernului, utilizând întregul arsenal legal al mijloacelor de luptă sindicală pentru soluţionarea revendicărilor noastre!

P.S.: Cu titlu de exemplu, menţionăm că FSNPPC va propune ca, pentru agenţii de poliţie (nominal pe funcţie), salariul de funcţie să plece de la valoarea de 2.800 lei, pentru un debutant, şi să ajungă la valoarea de 5.100 lei pentru un agent cu vechime, ecart în care este inclus şi sporul pentru studii superioare!!

AMENDAMENTE FSNPPC

pentru şedinţa de la Ministerul Muncii – 06 martie 2017

1. REFERITOR LA APLICAREA HG 1/2017 CU PRIVIRE LA STABILIREA SALARIULUI DE BAZĂ MINIM BRUT PE ȚARĂ

1.1. MOTIVAȚIE:

Având în vedere că, în prezent, salarizarea personalului bugetar este reglementată prin Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare că, de la data aprobării Legii-cadru nr. 284/2010 şi până în prezent, nu au fost aplicate valoarea de referinţă şi coeficienţii de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în anexele legii-cadru, ţinând cont de succesivele amânări ale aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, cauzate de constrângeri financiare, ceea ce face ca în prezent salarizarea personalului bugetar plătit din fonduri publice să se facă potrivit cadrului normativ în vigoare la nivelul anului 2009, în considerarea faptului că, de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin hotărâre a Guvernului, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată a fost majorat de la 600 la 1.450 lei - acest din urmă cuantum fiind aplicabil din luna februarie a anului 2017 - ceea ce a determinat o serie de inechităţi în materie de salarizare în raport cu nivelul studiilor, al activităţii profesionale prestate și al vechimii în muncă, ţinând cont de faptul că, în prezent, pe de o parte, există niveluri diferite de salarizare pentru aceeaşi funcţie în cadrul aceleiaşi instituţii, iar, pe de altă parte, creşterea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată a condus la stabilirea aceluiaşi nivel de salarizare pentru personal cu atribuţii şi nivel al studiilor diferite, în cadrul aceleiaşi instituţii, se impune ca în formula de calcul a salariului de bază (pentru personalul contractual) să nu fie luat în calcul cuantumul sporului pentru vechime de care beneficia fiecare persoană la 31.12.2009, acesta urmând a completa salariul de bază după comparația cu 1.450 lei, valoarea actuală a salariului de bază minim brut garantat în plată.

(exemplu: un personal contractual angajat în anul 2017 ar trebui să aibă salariul de bază 1.450 lei, pe când un personal contractual, care la data de 31.12.2009 avea peste 25 de ani de vechime în muncă și beneficia de un spor pentru vechime în procent de 25% din salariul de încadrare de la 31.12.2009, în cuantum de 223 de lei, ar trebui să aibă un salariu de bază de 1.673 lei).

De asemenea în vederea eliminării oricărei forme de discriminare și inechitate socială în raport cu alte familii ocupaționale (sănătate, învățământ, etc.) se impune ca în formula de calcul a sporurilor pentru condițiile de muncă (pe bază de pontaj), prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (spor pentru condiții grele de muncă, pentru munca de noapte, pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale, etc.), baza de referință să fie salariul de bază actual și nu cel de încadrare de la 31.12.2009 (nu mai puțin de 1.450 lei). Această prevedere trebuie aplicată în mod corespunzător și salarizării polițiștilor, în sensul aplicării sporurilor care se acordă în afara salariului funcției de bază (spor pentru condiții grele de muncă, pentru munca de noapte, pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale etc.) la cel puțin valoarea salariului de bază minim brut garantat în plată (nu mai puțin de 1.450 lei).

2. REFERITOR LA INTRAREA IN VIGOARE A UNEI NOI LEGI DE SALARIZARE UNITARA A PERSONALULUI PLATITI DIN FONDURI PUBLICE

2.1. MOTIVAȚIE: OUG 20/2016

Având în vedere faptul că se previzionează intrarea în vigoare, începând cu data de 1 iulie 2017, a unei noi legi de salarizare unitară a personalului plătit din fonduri publice, ținând cont de prevederile OUG 20/2016 prin care s-a încercat eliminarea unor inechități perpetuate tocmai de amânarea aplicării în totalitate a Legii-cadru nr. 284/2010, se impune devansarea termenului de aplicare a prevederilor art. 31 (6) din OUG 57/2015, la o dată anterioară intrării în vigoare a unei noi legi de salarizare (propunem data de 01 februarie 2017), astfel încât să fie eliminată complet discriminarea celor care la data de 31.12.2009 au avut salariu de merit în raport cu cei care nu l-au avut. În caz contrar, OUG 20/2016 nu se mai aplică în totalitatea sa.

PREȘEDINTE FSNPPC

DUMITRU COARNĂ

Parteneri SNPPC: