Comunicate

Comunicat SNPPC 29.09.2021 - Bibliografie pentru concursurile de incadrare din sursa externa IGPR

Comunicat SNPPC 29.09.2021 - Bibliografie pentru concursurile de incadrare din sursa externa IGPR

Vă atașăm alăturat bibliografia actualizată la zi ( majoritatea actelor normative ) necesară la concursurile de încadrare din sursă externă pentru agenți/ofițeri de poliție.

 

Vă îndrumăm să verificați bibliografia pentru postul pe care v-ați înscris și apoi să luați bibliografia de pe site ul nostru,

prezentele acte normative fiind actualizate la zi și fiind valabile pentru mai multe posturi.

 

Dacă solicitați alte acte normative, o puteți face prin mail la adresa legislație@snppc.ro

 

Puteti consulta și alte acte normative pe site ul nostru - 

https://www.snppc.ro/tematica-tco-b69

https://www.snppc.ro/legislatie-b46

https://www.snppc.ro/comunicat-25-09-2021-snppc-tematica-si-blibliografie-incadrari-directe-jandarmeria-romana-bd10722

https://www.snppc.ro/comunicat-snppc-16-09-2021-toata-tematica-si-bibliografia-la-zi-pentru-politia-de-frontiera-incadrare-directa-bd10713

https://www.snppc.ro/comunicat-snppc-13-09-2021-tematica-si-bibliografie-incadrare-directa-agenti-op-posturi-de-politie-bd10708

https://www.snppc.ro/comunicat-27-12-2020-bibliografie-tco-dga-bd10516

https://www.snppc.ro/comunicat-27-12-2020-bibliografie-tco-resurse-umane-bd10515

https://www.snppc.ro/comunicat-27-12-2020-bibliografie-tco-financiar-bd10514

https://www.snppc.ro/comunicat-23-12-2020-bibliografia-tco-arme-explozivi-i-substan-e-periculoase-bd10508

https://www.snppc.ro/comunicat-22-12-2020-bibliografie-tco-transporturi-bd10506

https://www.snppc.ro/comunicat-21-12-2020-bibliografia-tco-informare-i-rela-ii-publice-bd10505

https://www.snppc.ro/comunicat-21-12-2020-bibliografia-tco-drpciv-bd10504

https://www.snppc.ro/comunicat-21-12-2020-bibliografia-tco-pa-apoarte-bd10503

https://www.snppc.ro/comunicat-20-12-2020-bibliografie-la-zi-tco-poli-ia-rutier-bd10502

https://www.snppc.ro/comunicat-20-12-2020-bibliografie-tco-siguran-colar-bd10501

https://www.snppc.ro/comunicat-20-12-2020-bibliografie-posturi-poli-ia-pentru-protec-ia-animalelor-bd10500

https://www.snppc.ro/comunicat-19-12-2020-bibliografia-tco-dos-bd10499

https://www.snppc.ro/comunicat-19-12-2020-locuri-tco-politia-de-frontiera-bd10498

https://www.snppc.ro/comunicat-19-12-2020-bibliografia-la-zi-tco-investigarea-criminalit-ii-economice-bd10497

https://www.snppc.ro/comunicat-19-12-2020-bibliografia-la-zi-tco-crima-organizata-bd10496

https://www.snppc.ro/comunicat-19-12-2020-bibliografia-la-zi-tco-igpr-investigatii-criminale-bd10495

https://www.snppc.ro/comunicat-18-12-2020-bibliografie-la-zi-pentru-concursurile-de-tco-n-cadrul-igpr-ordine-public-bd10494

https://www.snppc.ro/bibliografie-la-zi-poli-ia-de-frontier-concursuri-tco-bd10493

 

Succes tuturor candidaților

Fisiere incarcate

OMAI 810 2005
pdf
OG 2 2001
pdf
OG 14 2007
pdf
OG 15 2002
pdf
OG 27 2002
pdf
OG 30 2013
pdf
OG 43 1997
pdf
OG 121 1998
pdf
OUG 6 2016
pdf
OUG 30 2007
pdf
OUG 40 2015
pdf
OUG 43 2002
pdf
OUG 49 2019
pdf
OUG 57 2019
pdf
OUG 64 2009
pdf
OUG 66 2011
pdf
OUG 78 2016
pdf
OUG 88 2013
pdf
OUG 90 2017
pdf
OUG 103 2006
pdf
OUG 111 2010
pdf
OUG 146 2002
pdf
OUG 195 2002
pdf
PROCEDURA din 13 mai 2011 de autorizare a dirigintilor de santier
pdf
PROCEDURA din 25 iulie 2014 privind efectuarea controlului de stat
pdf
REGLEMENTARI CONTABILE din 29 decembrie 2014 privind situatiile financiare anuale
pdf
REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind receptia constructiilor
pdf
REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii
pdf
REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor
pdf
REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor
pdf
REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind agrementul tehnic
pdf
Regulament din 1997
pdf
REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind activitatea de metrologie
pdf
REGULAMENT din 23 ianuarie 2003 privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din functiune
pdf
REGULAMENT din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195 2002
pdf
REGULAMENT din 19 mai 2008 general pentru trageri al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
pdf
REGULAMENT din 10 martie 2016 de aplicare a Legii 254 2013
pdf
OMFP 2861 2009
pdf
ORDIN nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile
pdf
OMFP 2021 2013
pdf
OMFP 1954 2005
pdf
OMFP 1802 2014
pdf
ORDIN nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,...
pdf
ORDIN nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,...
pdf
ORDIN nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,...
pdf
ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier
pdf
ORDIN nr. 1370 din 25 iulie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat
pdf
ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 50 1991
pdf
ORDIN nr. 720 din 22 mai 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome
pdf
OMAI 599 2008
pdf
OMAI 577 2008
pdf
OMFP 517 2016
pdf
OMAI 485 2008
pdf
OMAI 243 2011
pdf
OMAI 231 2012
pdf
OMAI 173 2020
pdf
OMAI 143 2015
pdf
OMAI 140 2016
pdf
OMAI 138 2016
pdf
OMAI 128 2018
pdf
OMAI 126 2016
pdf
OMAI 118 2021
pdf
OMAI 105 2013
pdf
OMAI 76 2015
pdf
OMAI 73 2013
pdf
OMAI 51 2014
pdf
OMAI 35 2019
pdf
OMAI 33 2020
pdf
OMAI 14 2018
pdf
OMAI 7 2019
pdf
OMAI 4 2015
pdf
ORDINUL COMUN 56
pdf
OMAI 438 2003
pdf
OMAI 154 2004
pdf
NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica din Legea nr. 98 2016
pdf
NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2014 privind decontarea cheltuielilor de transport
pdf
NORME METODOLOGICE din 22 mai 2014 privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome
pdf
NORME METODOLOGICE din 25 septembrie 2012 privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului in MAI
pdf
NORME METODOLOGICE din 28 octombrie 2011 privind utilizarea unor spaţtii aflate in administrarea MAI
pdf
Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii 50 1991
pdf
NORME METODOLOGICE din 4 iulie 2007 de aplicare a OG 14 2007
pdf
NORME METODOLOGICE din 11 octombrie 2006 de aplicare a prevederilor Legii 319 2006
pdf
NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2005 privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice
pdf
NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544 2001
pdf
Regulament din 9 februarie 2018 privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă
pdf
Regulament 679
pdf
Standarde naţionale din 13 iunie 2002 de protecţie a informaţiilor clasificate în România
pdf
STRATEGIA NAŢIONALĂ DE APĂRARE A ŢĂRII din 30 iunie 2020
pdf
NORME METODOLOGICE din 24 decembrie 2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
pdf
NORMATIV din 1 septembrie 2008 PRIVIND ASIGURAREA TEHNICĂ DE AUTOVEHICULE A STRUCTURILOR MINISTERULUI INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
pdf
NORME din 9 octombrie 2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
pdf
Legea 544 2001
pdf
Legea 544 2001
pdf
Legea 506 2004
pdf
Legea 500 2004
pdf
Legea 500 2002
pdf
Legea 364 2004
pdf
Legea 363 2018
pdf
Legea 362 2018
pdf
Legea 360 2002
pdf
Legea 350 2001
pdf
Legea 333 2003
pdf
Legea 319 2006
pdf
Legea 318 2015
pdf
Legea 302 2004
pdf
Legea 295 2004
pdf
Legea 290 2004
pdf
Legea 272 2004
pdf
Legea 258 2007
pdf
Legea 254 2013
pdf
Legea 250 2010
pdf
Legea 241 2005
pdf
Legea 233 2002
pdf
Legea 218 2002
pdf
Legea 192 2019
pdf
Legea 190 2018
pdf
Legea 183 2006
pdf
Legea 182 2002
pdf
Legea 161 2003
pdf
Legea 153 2017
pdf
Legea 141 2010
pdf
Legea 132 2017
pdf
Legea 129 2019
pdf
Legea 118 2009
pdf
Legea 98 2016
pdf
Legea 82 1991
pdf
Legea 80 2018
pdf
Legea 64 2008
pdf
Legea 61 1991
pdf
Legea 56 2018
pdf
Legea 50 1991
pdf
Legea 38 2003
pdf
Legea 31 1990
pdf
Legea 17 1996
pdf
Legea 16 1996
pdf
Legea 15 1994
pdf
Legea 10 1995
pdf
Legea 7 1996
pdf
Instructiuni 664 2008
pdf
Instructiuni 549 2008
pdf
Instructiuni 167 2009
pdf
Instructiuni 114 2013
pdf
Instructiuni 9 2013
pdf
HG 2139 2004
pdf
HG 1578 2002
pdf
HG 1425 2006
pdf
HG 1391 2006
pdf
HG 1349 2002
pdf
HG 1292 2003
pdf
HG 907 2016
pdf
HG 781 2002
pdf
HG 766 1997
pdf
HG 725 2015
pdf
HG 714 2018
pdf
HG 395 2016
pdf
HG 301 2012
pdf
HG 284 2005
pdf
HG 273 1994
pdf
HG 157 2016
pdf
HG 125 2003
pdf
HG 123 2002
pdf
HG 81 2003
pdf
HG 48 2015
pdf
CONVENŢIE din 9 decembrie 2009 pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii
pdf
Constitutia
pdf
Codul vamal
pdf
CP
pdf
Codul fiscal
pdf
CPP
pdf
COD din 25 august 2005 de etică şi deontologie al poliţistului
pdf
CATALOG din 30 noiembrie 2004 privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe
pdf
Parteneri SNPPC: