Comunicate

COMUNICAT - SNPPC a susţinut, în Parlament, proiectul noii Legi-cadru privind salarizarea unitară

COMUNICAT - SNPPC a susţinut, în Parlament,  proiectul noii Legi-cadru privind salarizarea unitară

Ieri, 03 mai 2017, începând cu orele 14.00, reprezentanţii SNPPC - președintele Dumitru COARNĂ, secretarul general Neculai ISACHE și trezorierul general Claudiu STAICU - au luat parte la discuţiile organizate, la Camera Deputaților, de către grupurile parlamentare USR și PNL pe marginea proiectului Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

SNPPC a susţinut mai multe amendamente favorabile familiei ocupaţionale din care fac parte membrii noştri de sindicat, respectiv ,,apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”, prin care se vor elimina unele disfuncţionalităţi majore existente, acum, în proiectul de lege depus la Parlament. Pe scurt, aceste amendamente privesc:

- art. 7 din proiect – echivalarea sintagmei ,,salariul de bază” cu aceea de ,,salariul de funcţie”, fapt care, în concret, va implica o creştere a veniturilor lunare, prin raportarea sporurilor şi indemnizaţiilor la salariul de funcţie;

- art. 21 din proiect – sporul pentru SDSL: SNPPC a solicitat definirea clară şi fără echivoc, într-un articol distinct al legii, a activităţii desfăşurate în aceste zile, pentru a nu mai da posibilitatea ordonatorilor de credite ca, prin acte normative interne, să facă interpretări discreţionare şi nefavorabile din punct de vedere financiar angajaţilor, considerând timpul astfel lucrat ca fiind muncă suplimentară;

- art. 25 din proiect – eliminarea plafonului de 30% (la nivelul angajatorului, pentru sporuri, adosuri, compensaţii, indemnizaţii, prime) prevăzut în cazul familiei noastre ocupaţionale, date fiind specificitatea muncii de poliţie, deficitul de personal etc.;

- art. 37 din proiect – acordarea sporului de fidelitate, pentru toate categoriile de angajaţi din MAI, în cuantumuri egale şi nediscriminatorii cu procentele prevăzute în proiect pentru celelalte categorii de bugetari din Sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi actualizarea acestora, după acelaşi criteriu, până în 2022, pentru a nu se repeta inechităţile între poliţişti şi militari din perioada 2010-2016; ulterior, acordarea majorării salariale să se efectueze în procente egale pentru toate categoriile profesionale, inclusiv pentru personalul contractual;

- art. 40 – pensiile militare de stat: SNPPC a susţinut un tratament egal şi nediscriminatoiru pentru cei aflaţi în pensie, cu cei care urmează să treacă în rezervă, cu drept de pesnie, după întrarea în vigoare a acestei legi, în sensul ca atât stabilirea, cât şi actualizarea cuantumului pensiei să se facă după aceleaşi criterii, iar indexarea să se realizaze similar criteriilor prevăzute pentru sistemul public de pensii;

- Anexa cu salariile de funcţie şi coeficienţii: SNPPC a susţinut o majorare a semnificativă a coeficientului minim, de la 1,70 la 3,70, ceea ce ar reprezenta o creştere a coeficienţilor agenţilor de poliţie, care sunt categoria de angajaţi cea mai numeroasă, cu un aport major la asigurarea misiunilor specifice MAI. De creşterea veniturilor salariale ar beneficia, proporţional, atât agenţii, cât şi ofiţerii de poliţie, prin majorarea corespunzătoare şi a coeficienţilor acestora;

- pentru personalul contractual, exclusiv: SNPPC a susţinut acordarea tuturor sporurilor prevăzute pentru poliţişti şi acestei categorii de personal, dacă desfăşoară activităţi în condiţii similare. De asemenea, SNPPC a mai susţinut includerea, în grila de salarizare prevăzută în proiect, a unor funcţii specifice personalului contractual din MAI, care se întâlnesc la: unităţile de producţie, de reparaţii/întreţinere nave, auto şi alte mijloace logistice, tehnice, administrative etc.

Foarte important: efectele concrete ale noului act normativ susţinut de către SNPPC vor fi aplicabile tuturor structurilor din cadrul Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: