Comunicate

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A SNPPC

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A SNPPC

În perioada 14-17 mai 2015 au avut loc, la Predeal, lucrările Conferinței Naționale a SNPPC și Comitetului Federal al FSNPPC.

La Conferință au participat liderii de sindicat ai organizației precum şi invitați din partea Ministerului Afacerilor Interne – chestorul șef de poliție Florea Oprea, subsecretar de stat în MAI -, Inspectoratului General al Poliției Române - chestor de poliție Dumitru Jianu, adjunct al inspectorului general - precum şi Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – chestor de poliție Ionel Tîrsînoagă, director DMO.

Principalele teme dezbătute au fost:

- amendamentele la legea privind pensiile militare, stabilite de SNPPC în urma sesizărilor și propunerilor mai multor polițiști;

- identificarea unor principii de bază în formularea unor propuneri la proiectul Legii salarizării polițiştilor (noțiuni specifice pentru salariul funcției de bază, prima de concediu, premiul anual, salariul de merit, sporul pentru studii superioare acordat agenților de poliție, plata orelor suplimentare, sporul pentru fidelitate, sporul pentru confidențialitate etc.);

- majorare salarială pentru munca desfășurată în zilele de repaus săptămânal și sărbători legale;

- propuneri pentru legea salarizării – mărirea coeficienților de ierarhizare pentru personalul contractual;

- actualizarea valorii financiare a normei de hrana si de echipament, plafonate la nivelul lunii iunie 2010;

- modificarea HG 1292 privind transportul, în sensul eliminării discriminărilor dar și a problemelor din actuala legislație secundară;

- acordarea condițiilor speciale de muncă pentru cei afectați (cazier judiciar şi evidență operativă, regim permise şi înmatriculări auto, evidența populației, structuri suport - financiar, logistică, resurse umane, juridic, cabinet, etc.);

- acordarea condițiilor deosebite de muncă pentru personalul contractual şi asigurarea unui salariu decent pentru aceştia;

- probleme legate de asistența medicală şi asigurarea cu medicamente.

S-a informat comitetul federal despre activităţile desfăşurate cu privire la modificarea Legii nr. 62 privind Dialogul social, semnarea de către federaţiile reprezentative a Convenţiei părţilor privind prelungirea valabilităţii cu încă 12 luni a Acordului Colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special – poliţişti.

Propunerile privind modificarea Statutului Federaţiei vor fi făcute până la Conferinţa Naţională din 03-06 septembrie 2015 pentru a putea fi dezbătute şi aprobate în acest for de conducere.

S-a solicitat întărirea Federaţiei, atât din punct de vedere, al disciplinei organizaţionale, al forţei financiare, logistice cât şi juridice, prin alocarea de fonduri de la sindicatele componente, din cotizaţii, deoarece, ca nivel de reprezentare, 80% din demersurile pentru obţinerea drepturilor membrilor de sindicat se fac prin intermediul Federaţiei.

Strategia Federaţiei pe anul 2015 se va axa pe două direcţii importante, şi anume:

- Lege specială de salarizare pentru poliţişti şi modificarea coeficienţilor de salarizare pentru personalul contractual din M.A.I. care vor fi cuprinşi în legea unică de salarizare;

- Legea pensiilor militare de stat cu două variante de abordare:

* Baza de calcul a pensiilor militare să fie venitul brut realizat şi să fie acceptate amendamentele propuse;

* În cazul în care nu se acceptă amendamentele propuse pentru legea pensiilor militare de stat, care să avantajeze toate categoriile de personal – ofițeri și agenți de poliție - se va opta pentru Legea 263 privind pensiile unitare pentru personalul bugetar.

După eforturi considerabile s-a reusit încheierea, la nivelul B.R.N. Brăila, Contractul colectiv de muncă pentru personalul contractual, dar este necesar a fi încheiat şi un Acord Colectiv de muncă privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special-poliţişti. S-au discutat câteva propuneri în sensul că ar trebui încheiat un Act aditional la Acordul încheiat la nivelul I.G.P.F. în care să se prevadă problemele specifice ale acestei unităţi sau să fie forţată, aşa cum s-a procedat şi la C.C.M., încheierea Acordului la Nivelul Bazei. Problema o constituie faptul că Baza de Reparaţii Nave Brăila nu are personalitate juridică, de aceea se solicită sprijinul Federaţiei în susţinerea acestui demers.

Ţinând cont de prevederile Dispoziţiei D.G.F. este necesar ca la Acordul Colectiv de muncă privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special-poliţişti, încheiat la nivelul M.A.I., să se încheie un Act adiţional care să prevadă sporul/majorarea pentru orele suplimentare (75% pentru primele 2 ore, 100% pentru următoarele) şi orele efectuate în zilele de sâmbătă şi duminică şi sărbătorile legale în care conform legii nu se lucrează. De asemenea, în Acordul Colectiv şi C.C.M., încheiate la nivelul B.R.N. Brăila trebuie prinsă prevederea de la art. 24 din O.M.A.I. nr. 577, în sensul de a se acorda şi personalului contractual la 3 zile de misiune o zi liberă.

SNPPC va reclama această ultimă inechitate la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.

Parteneri SNPPC: