Comunicate

20 mai 2019 - Conferinţa națională FSNPPC/SNPPC a dezbătut problemele personalului MAI

20 mai 2019 - Conferinţa națională FSNPPC/SNPPC a dezbătut problemele personalului MAI

 

               În perioada 16-18 mai, a avut loc Conferința națională FSNPPC/SNPPC, unde s-au analizat problemele actuale ale membrilor noştri de sindicat, direcţiile de acţiune pentru promovarea drepturilor profesionale şi economico-sociale ale poliţiştilor/ personalului contractual din MAI, strategia de acțiune în relația cu MAI, cu Guvernul, cu Parlamentul și cu alți factori decidenți, dar şi principalele provocări ale mişcării sindicale din Sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, al cărei ,,vârf de lance” este organizaţia noastră.

               În domeniul economico-financiar, demersurile FSNPPC/SNPPC din ultimul au constat în: formularea de amendamente pentru  intrarea anticipată în grilele de salarizare prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017; amendament pentru majorarea salariului minim brut pe țară garantat în plată; propunere pentru majorarea cuantumului salariului gradului profesional; patru scrisori trimise MAI pentru majorarea cuantumului normei de hrană, începând cu 1 ianuarie a.c., similar celorlalte structuri din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională;  propunere pentru introducerea, în proiectul noii Legi a pensiilor din sistemul public, a unui amendament referitor la încadrarea în grupele de muncă a personalului contractual, supus unor riscuri profesionale speciale, asemănătoare, în unele cazuri, cu cele ale poliţiştilor şi cadrelor militare; adrese trimise Parlamentului, pentru a impiedica modificarea Legii nr. 223/2015 – prin creșterea vârstei standard pentru pensia de serviciu/de serviciu anticipată și prin scoaterea polițiștilor de sub incidența acestei legi; amendament pentru legiferarea decontări serviciilor turistice şi în 2019 etc.

               Prin emiterea OUG nr. 114/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare în 2019 (...), Guvernul a pus în aplicare patru amendamente FSNPPC, referitoare la: acordarea majorării pentru SDSL, plata muncii suplimentare, decontarea serviciilor turistice și eliminarea cotei de 10% CASS pentru pensii, dar a înghețat unele sporuri la nivelul lunii decembrie 2018, menținând discriminarea noastră în raport cu alte familii ocupaționale.

               Activitatea SNPPC, în ansamblu, pe linia reprezentării juridice, a constat în: consilierea membrilor SNPPC/membrilor de familie, acordarea asistenţei juridice şi apărarea acestora în procese, consilii disciplinare etc.; gestionarea a aproximativ patru sute de cereri de chemare în judecată, în nume colectiv (peste 25.000 de  membrii SNPPC implicați), împotriva mai multor ordonatori de credite, pentru recuperarea sumelor aferente salarizării la nivel maxim în plată, precum și pentru aplicarea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea ș.a.; în prezent, avem 17 decizii definitive, la Curtea de Apel, peste 115 procese câștigate pe fond si numărul acestora este în creștere; gestionarea a peste 800 de executări silite, urmare Deciziilor definitive pe salarizare; contribuţia SNPPC la modificarea Statutului poliţistului, în ceea ce priveşte (de exemplu): salarizarea şi decontarea cheltuielilor de asistenţă juridică ocazionate de proceduri judiciare, penale sau civile, iniţiate împotriva poliţistului, pentru fapte săvârşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau atunci când este victima ultrajului; promovarea în funcţie - art. 22, alin. 4 din Statut; stagiul de probă pentru poliţiştii care au trecut în corpul ofiţerilor şi cei care au absolvit, la frecvenţă redusă, Academia de Poliţie ,,A.I. Cuza” - art. 21, alin. 5 din Statut;  situaţia poliţiştilor reîncadraţi sau transferaţi - art. 21, alin. 11 din Statut; De asemenea, am reuşit să convingem MAI să nu includă în Statut trei prevederi injuste, referitoare la: punerea la dispoziţie a poliţistului, atunci când împotriva acestuia a fost dispusă o cercetare disciplinară; schimbarea din funcţia de conducere obţinută prin concurs, în urma unei simple evaluări a activităţii;  mutarea acestuia, în interesul serviciului, fără acordul său; propunerile FSNPPC pentru  acordarea Semnului onorific ,,În Serviciul Patriei” poliţiştilor care au avut calitatea de m.a.b.c., p.f.a.c. sau j.a.c. s-au concretizat în Legea nr. 149/2018, care prevede că aceștia au dreptul la pensie militară de stat, la acordarea Semnului onorific, precum și la încadrarea în condiții de muncă asemenea cadrelor militare; demersuri către MAI, IGPR, IGPF etc.  pentru plata muncii suplimentare, în cazurile în care compensarea, prin timp liber corespunzător, nu a fost posibilă în următoarele 60 de zile (a se vedea cazurile PF Otopeni, DGPMB, Garda de Coastă etc.);           

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: