Comunicate

Contractul colectiv de muncă, prelungit cu încă 12 luni

Contractul colectiv de muncă, prelungit cu încă 12 luni

La solicitarea mai multor membri SNPPC, suntem în măsură să vă informăm că, de la data de 15 ianuarie a.c., se prelungeşte, automat, pentru o perioadă de 12 luni, ,,CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCĂ” pentru personalul contractual, încheiat între Federaţia SNPPC şi Ministerul Afacerilor Interne, în urmă cu doi ani, depus şi înregistrat la Ministerul Muncii, cu nr. 11/15.01.2015.

Documentul, încheiat în baza Legii nr. 62/2011 privind dialogul social şi a Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, ambele republicate, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde nouă capitole, după cum urmează:

⦁ Cap. I – Dispoziţii generale;

⦁ Cap. II – Timpul de muncă şi odihnă;

⦁ Cap. III – Concedii şi zile libere;

⦁ Cap. IV – Contractul individual de muncă;

⦁ Cap. V – Sănătatea şi securitatea în muncă;

⦁ Cap. VI – Formarea profesională;

⦁ Cap. VII – Măsuri de protecţie pentru organele de conducere alese în organizaţiile sindicale;

⦁ Cap. VIII – Conflictele de muncă;

⦁ Cap. IX – Dispoziţii finale.

Adresam președinților Birourilor teritoriale și delegaților sindicali rugamintea de a aduce la cunoștința celor interesați această informare, precum și conținutul Contractului, care poate fi accesat pe site-ul nostru, la secțiunea Legislație specifica.

Adresa de internet este următoarea:

http://www.snppc.ro/legislatie_specifica.php?id=28

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: