Comunicate

Curier juridic - Distincțiile care pot fi conferite, cu titlu onorific, în cadrul Poliției Române, pentru merite deosebite sau la trecerea în rezervă (modelele pot fi vizualizate în Anexele OMAI nr. 66/2014 si 55/2019)

Curier juridic - Distincțiile care pot fi conferite, cu titlu onorific, în cadrul Poliției Române, pentru merite deosebite sau la trecerea în rezervă (modelele pot fi vizualizate în Anexele OMAI nr. 66/2014 si 55/2019)

În trim. II a.c., prin OMAI nr. 55/2019, au fost modificate cinci Anexe ale ,,OMAI nr. 66/2014 privind conferirea Distincțiilor onorifice în Poliția Română” (s-au refăcut unele elemente de natură heraldică).

Distincţiile onorifice cuprind embleme, insigne, plachete şi distincţii de serviciu, însoţite, de la caz la caz, de brevet sau diplomă, și se pot acorda numai de către inspectorul general al Poliției Române, din oficiu sau la propunerea șefilor stucturilor din subordine (cu o singură excepție, pentru o Distincție de serviciu), astfel:

a)-poliţiştilor în activitate din cadrul Poliţiei Române, pentru îndeplinirea exemplară a atribuţiilor de serviciu, obţinerea de rezultate foarte bune la absolvirea unor cursuri, competiţii sportive, manifestări cultural artistice şi sociale cu prilejul unor aniversări şi al finalizării unor acţiuni/misiuni;

b)-poliţiştilor care urmează să treacă în rezervă, pentru rezultatele obţinute de-a lungul carierei în cadrul Poliţiei Române;

c)-poliţiştilor în rezervă, pentru activitatea de colaborare cu Poliţia Română;

d)-instituţiilor şi asociaţiilor din ţară şi străinătate, persoanelor fizice sau juridice, pentru activitatea de colaborare/cooperare cu Poliţia Română.  

Inspectorul general poate acorda următoarele embleme: Emblema de onoare și Emblema de merit (pentru "Acţiuni umanitare", "Ştiinţă şi creaţie",  "Rezervist de onoare", "Partener pentru ordine şi siguranţă publică").

Emblema de onoare a Poliţiei Române se conferă pentru fapte deosebite, care au contribuit la ridicarea prestigiului Poliţiei Române, pentru fapte de eroism săvârşite pe timpul îndeplinirii misiunilor şi pentru servicii deosebite aduse Poliţiei Române.

Emblemele de merit (clasa I, clasa a II-a și clasa a III-a) se conferă astfel:

"Acţiuni umanitare" - poliţiştilor aflaţi în activitate şi rezerviştilor, pentru merite deosebite pe timpul participării la intervenţii în situaţii de urgenţă în ţară sau străinătate.

"Ştiinţă şi creaţie" - poliţiştilor aflaţi în activitate din cadrul Poliţiei Române astfel: clasa I - pentru elaborarea unor lucrări de valoare fundamentală în domeniul cercetării şi reglementării activităţii sistemului de ordine publică şi siguranţă naţională şi pentru invenţii şi inovaţii brevetate şi aplicate în acest sistem; clasa a II-a - pentru elaborarea unor lucrări, invenţii sau inovaţii omologate, cu aplicare posibilă în sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională; clasa a III-a - pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice, invenţii sau inovaţii deosebite, precum şi şefilor de promoţie din instituţiile de învăţământ ale Poliţiei Române - ofiţeri şi agenţi de poliţie.

"Rezervist de onoare" se conferă pentru activitatea meritorie ca rezervist în cadrul asociaţiilor cadrelor în rezervă, pentru coordonarea şi/sau desfăşurarea unor acţiuni de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional, precum şi pentru acţiuni de promovare a imaginii Poliţiei Române.  

"Partener pentru ordine şi siguranţă publică" se conferă cetăţenilor şi instituţiilor din ţară şi străinătate, persoanelor fizice sau juridice, pentru contribuţii deosebite în susţinerea activităţilor specifice Poliţiei Române, precum şi pentru asigurarea rezervelor de tehnică şi materiale necesare.

Insigna "Poliţist de onoare al anului" se conferă pentru îndeplinirea unor servicii de excepţie sau acte de eroism în executarea misiunilor încredinţate.

Placheta de onoare a Poliţiei Române se conferă în următoarele situaţii:

a)-cu ocazia aniversării sau comemorării unor evenimente specifice Poliţiei Române;

b)-cu ocazia vizitelor unor delegaţii oficiale străine;

c)-pentru recompensarea poliţiştilor care s-au evidenţiat în mod deosebit în executarea misiunilor încredinţate;

d)-pentru rezultatele obţinute şi activitatea desfăşurată, cu ocazia evaluărilor anuale, pe domenii de activitate;

e)-pentru rezultate obţinute de-a lungul carierei, cu ocazia trecerii în rezervă sau pensionării.

Distincţiile de serviciu se conferă de către inspectorul general, cu excepția celei pentru "Obţinerea de rezultate foarte bune în activităţi culturale, ştiinţifice şi sportive", care poate fi conferită și de către  ceilalţi şefi ai structurilor subordonate.

Distincțiile se acordă pentru: "Îndeplinirea în condiţii deosebite a misiunilor încredinţate", "Cursuri de iniţiere în carieră", "Cursuri de perfecţionare" "Cursuri de specializare", "Activităţi de pregătire organizate în ţară sau în străinătate, în cadrul relaţiilor de parteneriat extern" şi "Misiuni în străinătate".       

Distincţiile onorifice se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Zilei Poliţiei Române, precum şi în situaţii deosebite. Propunerile de conferire a distincţiilor onorifice se transmit decidenţilor, cu 30 de zile înainte de data prevăzută pentru conferire. În situaţii deosebite, propunerile de conferire se transmit, spre analiză şi aprobare, în cel mai scurt timp posibil.

Metalele şi culorile folosite pentru crearea simbolurilor prevăzute de prezentul ordin sunt cele consacrate în heraldica României: aur şi argint. Aurul semnifică inteligenţă, prestigiu, virtute, forţă, grandoare, bogăţie, iar argintul înseamnă devotament, corectitudine, puritate, înţelepciune şi durată în timp.

Parteneri SNPPC: