Comunicate

CURIER JURIDIC - Exercitarea altor activităţi de către poliţişti este legală

CURIER JURIDIC - Exercitarea altor activităţi de către poliţişti este legală

SNPPC a primit, în ultima perioadă, mai multe întrebări referitoare la dreptul poliţiştilor de a efectua şi alte activităţi remunerate, în afara serviciului şi a timpului afectat acestuia, aşa că facem următoarele precizări pentru toţi cei interesaţi:

În vara anului trecut, MAI a pus în dezbatere publică proiectul acestui ordin, iar la şedinţele de negociere, pe tema respectivă, SNPPC a susţinut modificarea vechiului act normativ (care era foarte restrictiv), în sensul de a se permite ca poliţiştii, în afara ocupaţiei de bază, să poată desfăşura activităţi remunerate. Iniţial, varianta propusă de MAI/DGMRU impunea, pentru cei interesaţi de asemenea activităţi suplimentare, inclusiv condiţia obţinerii prealabile a ,,acordului şefului direct, exprimat pe raportul poliţistului, în termen de 10 zile de la depunerea acestui document la structura de resurse umane”, dar SNPPC a solicitat, în mod expres, ca în ordin să nu mai apară această obligativitate, ci doar aceea de informare a şefului ierarhic, pentru a nu-l face ,,dependent” pe poliţist de eventualele toane sau interese ale şefului.

Dreptul poliţistului de a desfăşura activităţi remunerate este reglementat de OMAI nr. 140/2016, Anexa 10 - Procedura de notificare privind exercitarea altor funcţii sau activităţi:

Art. 1:

(1) Poliţistul poate exercita, potrivit legii, funcţii sau activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice, al creaţiei literar-artistice, precum şi funcţii în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate de poliţist, potrivit fişei postului.

(2) Funcţiile sau activităţile prevăzute la alin. (1) se pot exercita fără a afecta îndeplinirea atribuţiilor funcţiei de poliţist şi, după caz, a obligaţiilor prevăzute la art. 44 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2:

(1) Poliţistul care intenţionează să exercite funcţiile sau activităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) este obligat să informeze şeful unităţii, printr-un raport scris, care trebuie să cuprindă:

a) denumirea şi obiectul de activitate al entităţii;

b) date referitoare la funcţiile/activităţile pe care urmează să le exercite;

c) programul de lucru;

d) drepturile şi obligaţiile pe care le are în cadrul entităţii respective;

e) asumarea faptului că funcţia exercitată în sectorul privat nu este în legătură directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca poliţist, potrivit fişei postului;

f) orice alte date pe care le apreciază ca fiind utile.

(2) După înregistrare, raportul se depune la structura de resurse umane.

Art. 3:

Poliţistul are obligaţia de a informa şeful unităţii, în termen de 5 zile de la data la care intervin schimbări cu privire la exercitarea funcţiilor sau activităţilor prevăzute la art. 1 alin. (1).

Parteneri SNPPC: