Comunicate

Curier juridic: Legea nr. 168 din 7 august 2020 privind ,,veteranii din teatrele de operații”

Curier juridic:  Legea nr. 168 din 7 august 2020 privind ,,veteranii din teatrele de operații”

 

În Monitorul Oficial  nr. 715/08.08.2020  a fost publicată ,,Legea nr. 168 din 7 august 2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat”, care va intra în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicării, timp în care conducătorii instituțiilor nominalizate în lege vor emite norme interne de aplicare.

Legea reglementează modalităţile de recunoaştere a meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român, prin acordarea unor drepturi şi distincţii, precum şi crearea posibilităţii menţinerii, încadrării sau reîncadrării în structurile din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională din care fac sau au făcut parte a răniţilor, invalizilor, a celor care au dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice pe timpul ori din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, precum şi prin acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat.

În sensul prezentei legi, personalul participant la acțiuni militare este format din cadrele militare, poliţiştii, poliţiştii de penitenciare, soldaţii şi gradaţii profesionişti, rezerviştii voluntari şi personalul civil care participă la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, în mod individual sau colectiv.

De drepturile conferite de prezenta lege nu beneficiază personalul participant rănit, invalid, cel care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice din cauza participării la acţiuni militare, misiuni şi operaţii, familia şi urmaşii acestuia, în situaţia în care rănirea, invaliditatea, afecţiunea fizică şi/sau psihică ori decesul a survenit ca urmare a săvârşirii de către acesta, cu intenţie, a unei fapte ce constituie infracţiune, pedepsită potrivit legii române.

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Fisiere incarcate

Parteneri SNPPC: