Comunicate

Decontare servicii turistice în 2022

Decontare servicii turistice în 2022

SNPPC/06.05.2022

Urmare întrebărilor adresate de către membrii noștri de sindicat, precizăm:

Personalul din familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională poate beneficia de reglementările privind decontul serviciilor turistice în 2022, astfel:

- până la 30 iunie 2022, sumele integrale sau parțiale nedecontate în anii 2019 și 2020;

- până la 31 decembrie 2022, suma integrală sau parțială aferentă anului în curs.

Serviciile turistice sunt decontate în limita valorică a 1.450 lei/anual/angajat, pentru sejururi efectuate exclusiv în România, prin agenții turistice acreditate sau în cadrul unei/unor unități de profil autorizate de către ministerul de resort.

Nu există obligativitatea ca personalul să beneficieze de decontarea acestor servicii doar în timpul concediului de odihnă. Potrivit legislației fiscale, contravaloarea serviciilor turistice nu se impozitează pe perioada concediului de odihnă; în celelalte cazuri (week-end sau sărbători legale), valoarea decontată se supune impozitării cu 10%.

Precizăm că Agenția de turism a SNPPC - IMPALA GRAND TOUR -, precum și unitățile turistice partenere SNPPC sunt autorizate, au oferte preferențiale pentru membrii noștri&familii și oferă toate documentele necesare decontului (pentru detalii, consultați pagina de internet snppc.ro, secțiunea Oferte/Parteneriate).

 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: