Comunicate

Demers al SNPPC pentru o lege cu efecte reparatorii, ajuns aproape de finalizare

Demers al SNPPC pentru o lege cu efecte reparatorii, ajuns aproape de finalizare

Consecvent unui obiectiv sindical prioritar, referitor la apărarea drepturilor şi promovarea intereselor legitime ale poliţiştilor şi personalului contractual, SNPPC şi organizaţiile sale teritoriale întreprind constant demersuri pentru remedierea unei nedreptăţi care vizează cîteva mii de foşti militari/poliţişti de frontieră angajaţi pe bază de contract, care au lucrat ani de-a rândul – sau mai lucrează încă – în cadrul M.A.I., fiind în prezent ofiţeri sau agenţi.

În acest sens, una dintre acţiunile importante ale Biroului Executiv Teritorial din Poliţia de Frontieră Timiş – demarată cu susţinerea Biroului Executiv Central al SNPPC, a FSNPPC din care facem parte, dar şi a Corpului Naţional al Poliţiştilor, organizaţii care şi-au unit eforturile şi au efectuat demersuri oficiale hotărâte (şi presante!) către factorii de decizie din M.A.I. – vizează luarea în calcul, pentru acordarea Semnului onorific ,,În Serviciul Patriei“ (denumit în vechea lege ,,Meritul Militar“), a perioadei lucrate după 1990, în cadrul M.A.I. sau al M.Ap.N., de către militarii şi poliţiştii de frontieră angajaţi pe bază de contract, inclusiv de către foştii grăniceri.

În bătălia noastră, am avut un ,,aliat militar“ decisiv: Ministerul Apărării Naţionale, dat fiind faptul că şi în cadrul acestei instituţii se regăsesc mulţi oameni în aceeaşi situaţie precară.

După “ lupte seculare”, care au durat mai mulţi ani, intervenţiile noastre cu scop reparatoriu – deşi poate îndeajuns cunoscute de către unii dintre membri, din cauza inconvenientelor obiective de comunicare, greu-surmontabile în organizaţiile sindicale de amploare – au înregistrat, recent, un prim-succes: proiectul ,,Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale“ a fost definitivat şi se află postat, pentru dezbatere publică (în sfârşit!!), pe site-ul M.Ap.N., aceasta fiind instituţia cu rol integrator în promovarea actelor normative care au incidenţă şi în domeniul militar.

Proiectul include o prevedere reparatorie pentru personalul sus-menţionat, căruia i se va recunoaşte perioada lucrată ca m.a.b.c./p.f.a.c. la acordarea Semnului onorific “În Serviciul Patriei” şi, implicit, la stabilirea cuantumului pensiei militare de stat, odată cu încetarea raporturilor de serviciu, prin trecerea în rezervă, în condiţiile Legii nr. 223 din 2015.

În expunerea de motive care justifică demersul nostru legislativ comun, se menţionează:

“Odată cu aderarea României la structurile euro-atlantice s-au adoptat măsuri de adaptare instituţională, care au condus la profesionalizarea întregului corp de personal militar şi echivalent acestuia din instituţiile aparţinând sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

(...) În actualul context de securitate, soldaţii şi gradaţii profesionişti îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii ca ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii, pentru îndeplinirea tuturor misiunilor ce revin instituţiilor susmenţionate, atât în ţară cât şi în afara teritoriului naţional. Acestei tendinţe îi sunt circumscrise inclusiv prevederile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, prin care, practic, se recunoaşte activitatea soldaţilor şi gradaţilor profesionişti ca vechime în serviciul militar, respectiv în slujba naţiunii române.

În prezent există o serie de diferenţe între drepturile celor două categorii de personal militar. Acestea nu reflectă în proporţii corespunzătoare nivelurile de desfăşurare a activităţii, diferenţiate în funcţie de modul de formare, de volumul, complexitatea şi importanţa muncii (...). ”

SNPPC va depune toate eforturile pentru ca proiectul de lege să intre şi în dezbaterea Parlamentului, în această toamna, sperând astfel ca beneficiile reparatorii, cuvenite celor nedreptăţiţi până acum, să devină operaţionale încă din cursul anului curent!

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL S.N.P.P.C.

vezi documentul

Parteneri SNPPC: