Comunicate

Dialog social la MAI privind teme de interes maxim

Dialog social la MAI privind teme de interes maxim

Mâine, 01 martie 2018, ora 13:00, o delegaţie a FSNPPC va participa la o şedinţă de dialog social, la sediul MAI, privind modificări legislative specifice şi adoptarea unor măsuri de eficientizare a activităţii, în general.

Propunerile noastre vizează următoarele acte normative/domenii de interes:

- OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscale şi Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului bugetar/Salarizarea poliţiştilor şi personalului contractual - promovarea amendamentelor SNPPC transmise MAI şi Ministerului Muncii încă de anul trecut;

- Legea 360/2002/ Statutul poliţistului - modificări conform propunerilor SNPPC din septembrie 2017;

- Program special demarat de MAI și Guvern pentru modernizarea tuturor sediilor de poliţie;

- HG 284/2005/Chiriile pentru poliţişti;

- HG 1292/2003, Ordinul MAI 51/2004, Ordinul MAI 136/2004/ Transport la şi de la locul de muncă;

- HG nr. 1578 privind concediile, învoirile, tratamentul şi recuperarea medicală/Modificarea acestei HG în sensul respectării art. 7 al Directivei CE nr. 2003/88 (angajatul nu-şi pierde dreptul la concediul de odihnă chiar dacă s-a aflat în concediu medical un an întreg);

- Legea nr. 223/2015 privind pensile militare de stat/Calculul acestora la nivelul salariului brut;

- Respectarea programului de lucru al angajatilor MAI şi plata permanenţei de la domiciliu, conform art. 2 al Directivei europene 2003/88: „timpul de gardă pe care un lucrător îl petrece la domiciliu, cu obligația de a răspunde la apelurile angajatorului său (...), ceea ce restrânge în mod semnificativ posibilitățile de a avea alte activități, trebuie să fie considerat <>”.

- Innoirea parcului auto învechit şi asigurarea mentenanţei, inclusiv CASCO;

- Baze de pregatire fizică pentru personalul MAI în toate unităţile/subunităţile;

- Respectarea standardelor europene de securitate şi sănătate în muncă;

- Adoptarea unor măsuri juridice de protecţie a poliţiştilor şi dotarea acestora cu echipamentele necesare;

- Protejarea constantă a imaginii poliţiştilor şi a instituţiei, prin luări de poziţie de către structurile de informare şi relaţii publice ale MAI (reacţie pro-activă, nu pasivă), care să contracareze campaniile denigratoare ale mass-media şi reţelelor sociale.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Parteneri SNPPC: