Comunicate

28.01.2021 - FSNPPC consideră că OUG 147/2020 trebuie racordată la realitățile actuale

28.01.2021 -  FSNPPC consideră că OUG 147/2020 trebuie racordată la realitățile actuale

Astăzi, 28.01.2021 la sediul MAI, a avut loc o ședință de dialog social, care a avut pe ordinea de zi patru puncte.

Unul dintre ele vizează un proiect de OMAI pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiÅ£iile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din OUG nr.147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinÅ£i, în vederea supravegherii copiilor, în situaÅ£ia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenÅ£a efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ ÅŸi în unităţile de educaÅ£ie timpurie antepreÅŸcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Au fost efectuate precizări clare, în sensul în care nu mai există limitările iniÈ›iale din OUG, astfel că, începând cu data de 05.12.2020, beneficiază de prevederile OUG 147/2020 È™i cei aflaÈ›i în situaÈ›ia in care soÈ›ul/soÈ›ia lucrează în alte domenii decât sistemului naÈ›ional de apărare, ordine publică È™i securitate naÈ›ională, angajaÈ›ii din penitenciare È™i personalul din unitățile sanitare publice.

Totodată, SNPPC apreciază că proiectul de OMAI, pus în discuÈ›ie, vine cu modificările care pot fi făcute prin aceasta categorie de acte normative, de nivel inferior, neputând să rezolve probleme care există pe fond, pentru că s-ar adăuga la lege.

De aceea, din păcate, acest OMAI nu poate să clarifice câteva situaÈ›ii concrete, întâlnite în realitate, cu care colegii ne-au sesizat, fapt pentru care solicităm o nouă È™edință de dialog social, în care să  fie identificate TOATE aceste probleme È™i analizate soluÈ›ii optime de completare a OUG 147/2020, în beneficiul angajaÈ›ilor MAI interesaÈ›i de această problematică.

Adică este nevoie eventual de un proiect de OUG care să modifice OUG 147/2020.

În acest sens, printre soluÈ›iile ce ar trebui cuprinse într-o nouă Ordonanță de Urgență, ar trebui să se regăsească, între altele, posibilitatea, pentru părintele ce face parte dintr-o familie monoparentală, de a opta între a beneficia de zile libere ori de majorările acordate suplimentar drepturilor salariale cuvenite. În plus, considerăm oportună definirea familiei monoparentale în sensul acestei ordonanÈ›e, pentru ca această sintagmă să fie în acord cu realitățile sociale, astfel încât o familie monoparentală să cuprindă copilul È™i părintele ce locuieÈ™te în mod statornic cu acesta; există È™i situaÈ›ii în care două persoane nu sunt căsătorite dar au copii pe care îi întreÈ›in.

Problemele trebuie identificate, analizate și, prin dialog social, găsite cele mai bune soluțiile legale de rezolvare.

 

Biroul Executiv FSNPPC

Parteneri SNPPC: