Comunicate

Fundația umanitară a SNPPC - de 14 ani, în slujba omeniei!

Fundația umanitară a SNPPC - de 14 ani, în slujba omeniei!

 

,,Cea mai rea închisoare este o inimă închisă”.

Papa Ioan Paul al II-lea

 

              FundaÅ£ia ,,Sfântul Nicolae - ocrotitorul poliÅ£iÅŸtilor” a fost înfiinÅ£ată de către SNPPC, în luna noiembrie 2006, scopul principal al acesteia fiind ajutorarea membrilor noÈ™tri de sindicat ÅŸi a familiilor lor (soÅ£/soÅ£ie, copii ÅŸi părinÅ£i), în situaÅ£ii deosebite. De la înfiinÈ›are È™i până în prezent, FundaÈ›ia a acordat 30.000 de ajutoare, pentru toate cazurile stipulate în statutul său juridic.

              Fondurile provin din cotizaÅ£ii, din sponsorizări ÅŸi din sumele încasate de la poliÅ£iÅŸtii, personalul contractual ÅŸi de la donatorii voluntari, care au completat ,,Cererea privind destinaÅ£ia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii”- Formularul ANAF nr. 230.

              Ajutoarele se acordă în maxim 5 zile de la primirea documentaÅ£iei, astfel: naÅŸtere – 200 lei/copil (în cazul în care ambii părinÅ£i sunt membri SNPPC, ajutorul se acordă fiecăruia); deces părinte – 300 lei; deces soÅ£/soÅ£ie sau copil – 750 lei; deces membru SNPPC – 1.000 lei; boală/vătămare – între 200 ÅŸi 2.000 lei (se acordă ÅŸi pentru soÅ£/soÅ£ie sau copil; valoarea exactă este stabilită de către Consiliul Director al Fundatiei, în funcÅ£ie de gravitatea fiecărui caz în parte). 

              Detaliile despre activitatea, statutul FundaÈ›iei È™i documentele/formularele necesare pentru acordarea ajutoarelor sunt accesibile la adresa: https://www.fundatie.snppc.ro/.

              Pentru clarificări, pot fi contactaÈ›i liderii SNPPC din cadrul unităţilor teritoriale  -https://www.snppc.ro/birouri-executive-teritoriale-b22 - sau direct responsabilul activităţii umanitare a SNPPC, la nr. tel: 031.105.11.41/42. 

               Documentele vor fi trimise electronic la adresa: fundatie@snppc.ro.

              Vă mulÈ›umim pentru generozitatea È™i încrederea dumneavoastră!

 

CONSILIUL DIRECTOR 

al FundaÅ£iei SNPPC ,,Sfântul Nicolae - ocrotitorul poliÅ£iÅŸtilor”

Parteneri SNPPC: