Comunicate

Fundația umanitară a SNPPC - de 14 ani, în slujba omeniei!

Fundația umanitară a SNPPC - de 14 ani, în slujba omeniei!

 

,,Cea mai rea închisoare este o inimă închisă”.

Papa Ioan Paul al II-lea

 

              Fundaţia ,,Sfântul Nicolae - ocrotitorul poliţiştilor” a fost înfiinţată de către SNPPC, în luna noiembrie 2006, scopul principal al acesteia fiind ajutorarea membrilor noștri de sindicat şi a familiilor lor (soţ/soţie, copii şi părinţi), în situaţii deosebite. De la înființare și până în prezent, Fundația a acordat 30.000 de ajutoare, pentru toate cazurile stipulate în statutul său juridic.

              Fondurile provin din cotizaţii, din sponsorizări şi din sumele încasate de la poliţiştii, personalul contractual şi de la donatorii voluntari, care au completat ,,Cererea privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii si din pensii”- Formularul ANAF nr. 230.

              Ajutoarele se acordă în maxim 5 zile de la primirea documentaţiei, astfel: naştere – 200 lei/copil (în cazul în care ambii părinţi sunt membri SNPPC, ajutorul se acordă fiecăruia); deces părinte – 300 lei; deces soţ/soţie sau copil – 750 lei; deces membru SNPPC – 1.000 lei; boală/vătămare – între 200 şi 2.000 lei (se acordă şi pentru soţ/soţie sau copil; valoarea exactă este stabilită de către Consiliul Director al Fundatiei, în funcţie de gravitatea fiecărui caz în parte). 

              Detaliile despre activitatea, statutul Fundației și documentele/formularele necesare pentru acordarea ajutoarelor sunt accesibile la adresa: https://www.fundatie.snppc.ro/.

              Pentru clarificări, pot fi contactați liderii SNPPC din cadrul unităţilor teritoriale  -https://www.snppc.ro/birouri-executive-teritoriale-b22 - sau direct responsabilul activităţii umanitare a SNPPC, la nr. tel: 031.105.11.41/42. 

               Documentele vor fi trimise electronic la adresa: fundatie@snppc.ro.

              Vă mulțumim pentru generozitatea și încrederea dumneavoastră!

 

CONSILIUL DIRECTOR 

al Fundaţiei SNPPC ,,Sfântul Nicolae - ocrotitorul poliţiştilor”

Parteneri SNPPC: