Comunicate

INFORMARE - Admiterea în instituţiile de formare profesională iniţială ale MAI / care pregătesc specialişti pentru nevoile MAI

INFORMARE  - Admiterea în instituţiile de formare profesională iniţială ale MAI / care pregătesc specialişti pentru nevoile MAI

Pe site-ul MAI, secÅ£iunea Carieră, a fost publicată Metodologia de admitere la instituÅ£iile de formare profesională iniÅ£ială ale Ministerului Afacerilor Interne, precum ÅŸi la celelalte instituÅ£ii militare de învăţământ care pregătesc specialiÅŸti pentru nevoile MAI (sesiunile 2018 ÅŸi ianuarie 2019).  

Academia de PoliÅ£ie scoate la concurs 855 de locuri, dintre care: 355-PoliÅ£ie, 60-PoliÅ£ie de Frontieră ÅŸi 50-Jandarmi. Åžcolile postliceale din MAI scot la concurs, în fiecare dintre cele două sesiuni de admitere, câte 2.880 locuri, dintre care: 1.600-PoliÅ£ie, 280-PoliÅ£ie de Frontieră ÅŸi 700-Jandarmi. Recrutarea candidaÅ£ilor pentru admiterea la instituÅ£iile de învăţământ ale MAI/sau pentru nevoile MAI se realizează de către structurile centrale È™i teritoriale de resurse umane ale inspectoratelor generale care au locuri aprobate la aceste instituÅ£ii, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate/ reÈ™edință È™i sarcinile de recrutare stabilite. Structurile teritoriale de resurse umane ale IGPR realizează recrutarea candidaÅ£ilor ÅŸi pentru locurile IGPF, în situaÅ£ia în care aceÅŸtia din urmă nu au domiciliul într-un judeÅ£ de frontieră.

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune – femei È™i bărbaÈ›i, cu excepÈ›ia specialităților pompieri È™i aviaÈ›ie piloÈ›i, pentru care sunt recrutaÈ›i bărbaÈ›i.

Recrutarea ÅŸi selecÅ£ia copiilor aflaÅ£i în întreÅ£inerea poliÅ£iÅŸtilor răniÅ£i, precum ÅŸi cei ai poliÅ£iÅŸtilor decedaÅ£i ca urmare a rănirii într-un accident de muncă ÅŸi a copiilor personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul ÅŸi în legătură cu exercitarea atribuÅ£iilor de serviciu se face conform  prevederilor Ordinului m.a.i. nr. 35/2014, respectiv ale Ordinului m.a.i. nr. 108/2014. Cei în drept pot solicita în scris ministrului afacerilor interne înmatricularea în instituÅ£iile de învăţământ ale MAI, în anul I de studii/studii universitare de licenţă, fără susÅ£inerea probei de verificare a cunoÅŸtinÅ£elor.

 Cererile-tip de înscriere se depun de candidaÈ›i la unitățile de recrutare, astfel:

a) până la data de 25 mai 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de PoliÈ›ie „Alexandru Ioan Cuza” È™i la instituÈ›iile de învățământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN È™i SRI);

b) până la data de 15 iunie 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la È™colile postliceale ale MAI;

c) până la data de 23 noiembrie 2018 - pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la È™colile postliceale ale MAI.

SNPPC le urează succes candidaÅ£ilor ÅŸi le va fi alături, celor admiÅŸi, pe întreaga perioada a ÅŸcolarizării, acordându-le sprijin în procesul de adaptare la specificul sistemului nostru de învăţământ ÅŸi asistenţă de specialitate în situaÅ£iile în care nu le vor fi respectate în integralitate drepturile conferite de statutul de student sau elev MAI!

 

Biroul Executiv Central

Parteneri SNPPC: