Comunicate

INFORMARE: amendamentele SNPPC la proiectul noii Legii unitare a salarizării

INFORMARE: amendamentele SNPPC la proiectul noii Legii unitare a salarizării

Ataşăm tabelul cu propunerile SNPPC de îmbunătăţire a proiectului noii Legi-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care va intra în vigoare la 01 iulie a.c. (capitolul dedicat familiei ocupaţionale ,,apărare, ordine publică şi siguranţă naţională”), precizând că acestea au fost înaintate atât Guvernului, prin Ministerul Muncii, cât şi Parlamentului, prin Comisia pentru muncă şi protecţie socială, care este comisie de raport, alături de Comisia pentru buget-finanţe.

Element de noutate: am propus factorilor decizionali ca plafonul de 30% pentru sporuri, indemnizaţii etc. (pe ordonator de credite), prevăzut la art. 25 din corpul proiectului de lege, să fie eliminat, pe cale de excepţie, în cazul M.A.I., având în vedere specificitatea muncii desfăşurate de către poliţiştii, militarii şi personalul contractual din această instituţie.

vezi documentul

Parteneri SNPPC: