Comunicate

INFORMARE B.Ex.C. din 29.05.2018 Ședință de dialog social la MAI pentru modificarea Statutului polițistului

INFORMARE B.Ex.C. din 29.05.2018 Ședință de dialog social la MAI pentru modificarea Statutului polițistului

Astăzi, 29 mai 2018, ora 10.00, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, a avut loc ședința Comisiei de dialog social, organizată la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, care a avut, pe ordinea de zi, Proiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului.

SNPPC a depus în scris și a susținut în fiecare ședință renunțarea la pct. 12, 22 și 27 lit. c2, iar astăzi, în cadrul ședinței de dialog social, reprezentanții MAI au renunțat la pct. 22. Mâine, 30 mai a.c., vor continua dezbaterile întrucât, la solicitarea FSNPPC, în conformitate cu prevederile art.7, alin. (9) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Afacerilor Interne organizează, la orele 14.00, dezbaterea publică pe tema proiectului de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (documentele relevante privind acest proiect de act normativ se regăsesc și pe pagina de internet a MAI). 
La această întâlnire sunt invitați să participe reprezentaţi ai M.A.I., precum şi ai societăţii civile care şi-au exprimat interesul faţă de acest proiect.
În acest sens, toţi cei interesaţi pot lua parte la această activitate, care va fi organizată la sediul Centrului Cultural al M.A.I., din Str. Mihai Vodă nr.17, Sectorul 5, București.

Modificările au loc în contextul în care Ministerul Afacerilor Interne și instituțiile din subordine, încadrate cu polițiști, înregistrează un deficit major de personal, acumulat ca urmare a reducerilor drastice ale numărului de indicatori în plată aprobați prin legile bugetare anuale, a aprobării unor cifre de școlarizare inferioare nevoilor instituționale, precum și a părăsirii benevole a sistemului. 


Acest deficit a fost accentuat de accesarea masivă a dreptului la pensie în condițiile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, iar posibilitatea diminuării sale – prin mecanismele de școlarizare a polițiștilor în instituțiile de învățământ, utilizate la nivel maximal, respectiv prin demersurile de încadrare directă în perioada imediat următoare – este relativ dificilă. 


Prezentul proiect de act normativ vizează, între altele: 

- Descentralizarea mecanismului de acordare a gradelor profesionale, precum și reevaluarea celui privind încadrarea în funcție a polițiștilor la debutul în profesie. În ceea ce privește acordarea gradelor profesionale, a fost reevaluată modalitatea de acordare în situația schimbării categoriei ca urmare a unor evenimente intervenite pe parcursul carierei – agenți de poliție sau absolvenți cu diplomă de licență sau echivalentă a instituțiilor de învățământ superior cu profil corespunzător specialităților necesare poliției, care au participat și au fost declarați „admis” la concursul pentru ocuparea unui post vacant de ofițer sau au absolvit cu diplomă de licență programe de studii, organizate la forma de învățământ cu frecvență redusă în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, prin valorificarea vechimii anterioare în structurile MAI. 
- De asemenea, a fost reevaluată modalitatea de încadrare în funcție, respectiv au fost eliminate acele prevederi care condiționau numirea polițistului în funcțiile minime corespunzătoare gradelor profesionale deținute și trecerea anuală în în funcția imediat superioară dacă polițistul îndeplinea anumite condiții. 
- Instituirea unor măsuri pentru asigurarea asistenței juridice a polițistului aflat în anumite situații juridice: s-a prevăzut posibilitatea decontării cheltuielilor de asistență juridică ocazionate de procedurile judiciare, penale și/sau civile, inițiate împotriva polițistului, pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum și în situația în care este victimă a unor fapte de ultraj, comise asupra sa când s-a aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii. 
- Pentru punerea în aplicare a Deciziei Curții Constituționale nr. 653 din 17 octombrie 2017, s-a prevăzut posibilitatea ca polițistul cercetat să fie asistat, la cerere, de un avocat.

Parteneri SNPPC: